Zelf actie ondernemen voor vuurwerkvrije straat | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Zelf actie ondernemen voor vuurwerkvrije straat

Wilt u komende jaarwisseling uw straat vuurwerkvrij? Begin dan een handtekeningenactie, zorg dat 75 procent van de straat voor een vuurwerkvrije zone is, ga met die handtekeningenlijst naar de gemeente en u krijgt stickers en informatiemateriaal om aan te geven dat er geen rotjes en ander vuurwerk mogen worden afgestoken.


Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Dat is het resultaat van de raadsbijeenkomst vorige week donderdag en van het besluit dat het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag heeft genomen.
Het instellen van zo'n zone is een collegebevoegdheid, 'maar u kunt als raad meedenken en uw voorkeur aangeven', laat burgemeester Cornelis Visser weten tijdens de raadsbijeenkomst vorige week donderdag.


En de partijen hebben voorkeuren. Niet zo vreemd, want het onderwerp 'vuurwerkvrije zone' stond de afgelopen jaren meerdere malen op de politieke agenda.
In het voorjaar van 2014 ging het toenmalige college op aandringen van de gemeenteraad al op zoek naar dergelijke zones. Dat liep op niets uit.

Begin dit jaar bleek, dat Katwijkers vaker vuurwerkoverlast melden, dan bewoners in omliggende gemeenten: 208 tegenover 45 uit Noordwijk.

Enkele partijen namen de aanpak van vuurwerkoverlast op in hun verkiezingsprogramma.

Afgelopen september nam de raad in grote meerderheid een motie aan voor onderzoek naar vuurwerkvrije zones. De VVD stemde tegen.

Het college komt met twee opties.

Optie 1: Vuurwerkvrije zones op basis van dierenwelzijn en milieu. Het voorstel is om de volgende locaties aan te wijzen: de Dorpsweide in Valkenburg, het park in de Schutterswei, het Ridderbos en het bos met kinderboerderij gelegen achter De Wilbert.

Optie 2: Vrijwillige Vuurwerkvrije zones. Hierbij bepalen bewoners zelf of ze delen van de openbare ruimte vuurwerkvrij willen maken. Zij moeten wel zelf handhaven, want de politie heeft aangegeven, daar geen 'capaciteit' voor te hebben.

Geen handhaving

Sommige raadsfracties pleiten voor de ene optie, anderen willen beide dit jaar proberen.
Alleen VVD Katwijk stemt tegen de opties. 'Wij hebben als enige ook tegen de motie gestemd', aldus Toon Stegmann. Hij wijst op de belangrijkste reden om tegen te zijn: er kan niet gehandhaafd worden.

Nettie Koster van Fractie Smits wijst er wel op, dat die zones niet zullen leiden tot verminderen van de schade. Dat staat in de nota van het college.

Volgens Geesje Haasnoot-de Mooij gaat het erom, dat de gemeente met dit voorstel een duidelijk signaal afgeeft.

Burgemeester Cornelis Visser onderschrijft de mening van participatie. 'Natuurlijk moeten we het samen de inwoners doen. Zonder draagvlak heeft het weinig zin.'
De gemeente zal snel starten met communicatie over de vuurwerkvrije zones.

Wilt u weten of de burgemeester zelf vuurwerk afsteekt? Luister dan De Katwijksche Postcast hieronder.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>