Geen huurverhoging voor 1.200 huurders Dunavie | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Geen huurverhoging voor 1.200 huurders Dunavie

De Katwijkse wooncorporatie Dunavie heeft na advisering van de huurdersorganisatie SHD de huurverhoging per 1 juli 2018 vastgesteld. Huurders ontvangen rond 18 april hun huurverhogingsbrief.

Uitgangspunt is betaalbaarheid. Betaalbaarheid van woningen voor mensen met een lager inkomen in de gemeente Katwijk is een van de belangrijkste doelstellingen van Dunavie.

Scheefwoners

Dunavie heeft niet het advies van SHD onverkort overgenomen, maar wel een belangrijke tegemoetkoming gedaan richting de huurders met een inkomen beneden 41.056 euro. Dunavie kiest er voor om de huur van deze groep af te toppen op 640,14 euro. Dit betekent dat ruim 1.200 huurders géén huurverhoging krijgen. De woningcorporatie vraagt voor scheefwoners, dat zijn huurders met een te hoog inkomen ten opzichte van de huur, een hogere huurverhoging. Dat is gebaseerd op de inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Prijs-kwaliteit

Een ander uitgangspunt is de prijs-kwaliteitverhouding. Bij de huurverhoging is de inflatie van 1,4 procent de basis. Een huurwoning met een relatief hoge huurprijs ten opzichte van de kwaliteit, krijgt een lagere huurverhoging dan een woning waarbij prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Dit moet er toe leiden dat verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders op termijn minder groot zijn.

Huurverhoging is nodig om te blijven investeren. Alfred Busser, directeur Dunavie: 'Dunavie heeft een goede financiële positie. Die hebben we vooral opgebouwd door lage rentekosten en verkoop van woningen, en zeker niet door hoge huren. In de afgelopen jaren hebben onze huurders een lage of geen huurverhoging ontvangen'.

Investeren

Dunavie moet ook investeren en bouwen voor de toekomst. Zo investeert Dunavie de komende jaren 23 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen zonder huurverhoging, zoals dakisolatie, spouwisolatie en dubbel glas. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan wooncomfort, maar ook aan lagere woonlasten voor de huurder. De nieuwe eisen voor gasloos bouwen en de stijgende bouwkosten vragen ook om een stevige financiële basis.

Tot slot bereidt Dunavie zich financieel voor op bouwen op locatie Valkenburg. Busser: 'Wij bouwen ook voor onze kinderen'.

De huurverhoging verschilt per adres. Huurders worden per brief op de hoogte gesteld en vanaf 19 april is meer informatie over de huurverhoging te vinden op www.dunavie.nl.

(Bron: persbericht Dunavie)

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>