Gemeente aan de slag met wateroverlast Cleijn Duin | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Google Maps

Gemeente aan de slag met wateroverlast Cleijn Duin

In februari start Aannemingsmaatschappij Benecke uit Zaandam met de nieuwe inrichting van de Vijverhof en de watergang in Cleijn Duin. Op dit moment is de waterkwaliteit van de vijvers bij de Vijverhof en in Cleijn Duin Oost en de sloot hiertussen niet goed. Omwonenden ervaren hierdoor regelmatig (grond)wateroverlast.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: "Goed dat we hiermee op korte termijn kunnen starten. Met de nieuwe inrichting wordt de waterkwaliteit flink verbeterd, waardoor het park zowel voor omwonenden als gebruikers een waardevoller gebied zal worden."

Werkzaamheden

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de vijvers en de sloot is in overleg met bewoners gemaakt. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt het waterpeil bij de Vijverhof verlaagd, en worden regenwaterafvoeren op de waterpartij aangesloten. Dit zorgt voor meer verversing van het water. De watergangen in Cleijn Duin worden verbreed tot 6 meter. Ook worden de duikers en de afvoer naar het Uitwateringskanaal aangepast.

Definitieve gunning

Het werk is op dit moment nog voorlopig gegund. Bij geen bezwaren van de overige deelnemers aan de aanbesteding kan het werk definitief gegund worden, en kan Aannemingsmaatschappij Benecke aan de slag.

Waterplan

De nieuwe inrichting van de Vijverhof en de watergang in Cleijn Duin is onderdeel van het waterplan, waar de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan werken. Het waterplan beschrijft afspraken over waterbeheer, met als doel: droge voeten en schoon water houden.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>