De flats aan de Hoorneslaan zijn gesloopt voor nieuwe sociale woningbouw.
De flats aan de Hoorneslaan zijn gesloopt voor nieuwe sociale woningbouw. Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Meer sociale woningbouw in regio Hollands Rijnland

Algemeen

In de regio Hollands Rijnland moeten er tot 2030 30.000 woningen worden gebouwd. Een kwart daarvan moet sociale woningbouw zijn. Dat hebben de veertien deelnemende gemeenten in de regio met elkaar afgesproken. De gemeenteraad van Katwijk wil bepaalde afspraken scherper stellen en diende daar drie amendementen voor in tijdens de raadsvergadering van 21 december.

De gemeenteraad bespreekt de reactie op de Regionale Woonagenda. De raad staat achter die Regionale Woonagenda, maar scherpt de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders nog iets aan.

Goedkoop, betaalbaar en duur

Zo wil de raad, dat de afgesproken 25 procent sociale huur wordt onderverdeeld in de verschillende categorieën goedkoop, betaalbaar en duur, en dat ook daarover heldere afspraken worden gemaakt.

Om er voor te zorgen, dat die 25 procent sociale woningbouw gelijk verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten, dient de Katwijkse gemeenteraad nog een amendement in. 'Wij zien graag een compensatieregeling uitgewerkt vóór eind 2018 voor het geval gemeenten niet kunnen voldoen aan hun sociale opgave', staat in dat amendement.

Tijdelijke woonvormen

Het laatste amendement gaat over 'tijdelijke woonvormen', om daarmee tegemoet te komen aan mensen die met spoed een woning nodig hebben.

'Wij zien graag een grotere inzet op aanvullende tijdelijke (mobiele en duurzame) huisvesting, een flexibele schil rondom de bestaande voorraad', luidt het amendement.

Die tijdelijke woningen zouden gebouwd kunnen worden op 'gronden die vaak jaren liggen te wachten op herstructurering of nieuwbouw'. Daarmee wordt de druk op de bestaande woningvoorraad verminderd.

De drie amendementen worden unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Aan het college van burgemeester en wethouders de taak die opdrachten te verwerken in de zienswijze richting Holland Rijnland.

In de raadsvergadering van 18 januari praat de gemeenteraad verder over de Regionale Woonagenda.

Uit de krant

Uit de krant