Afbeelding
Foto: PR

College wil geld voor onderzoek bereikbaarheid

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad donderdagavond om een krediet van 175.000 euro voor onderzoek naar de bereikbaarheid van Katwijk.

De gemeente Katwijk werkt aan een visie op de bereikbaarheid van de gemeente Katwijk. Uit contacten met de regio en de provincie trekt Katwijk de conclusie dat een verdere verdieping van de Conceptvisie regionale Bereikbaarheid naast kansen voor de gemeente, ook kansen voor de regio biedt. De mogelijkheden van de Pioniersbaan moeten daarvoor verder worden verkend.

De voordelen van deze regionale bereikbaarheidsvisie zijn voor Katwijk onder andere een betere doorstroming op het hoofdwegennet, optimale ontsluiting van Rijnsburg Noord en minder doorgaand (zwaar)verkeer in de Katwijkse woonkernen.

'Gezien het belang is verdieping in deze visie nodig. Bovendien is draagvlak in de regio en provincie nodig', stelt het college. En dus een krediet voor meer onderzoek. Het debat is vanavond om 20.30 uur.

Uit de krant