Afbeelding
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Feiten over parkeerreferendum op een rijtje

Algemeen

Inwoners van de gemeente Katwijk staan voor een keuze in het aankomende referendum over een voorstel tot uitbreiding van parkeerregulering, gekoppeld aan de realisatie van meer betaalbare woningen. Het referendum is op 6 juni, tegelijkertijd met de Europese verkiezingen. Lees hier alle feiten op een rijtje.

Door Marc Wonnink

Het voorstel voor uitbreiding van parkeerregulering in Katwijk komt van het college van burgemeester en wethouders, dat streeft naar de bouw van meer betaalbare woningen binnen de gemeente. Het college wil dit bereiken door aanpassingen in het parkeerbeleid, waarbij de parkeernormen worden verlaagd in specifieke gebieden. Parkeerregulering omvat het invoeren van betaald parkeren en het uitgeven van parkeervergunningen. Dit is een strategie om parkeerplaatsen efficiënter te benutten en de parkeerdruk te verlagen. Het beleid is bedoeld om bestaande bewoners zekerheid te bieden over hun parkeergelegenheid en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zonder de leefbaarheid te verminderen.

Parkeerdruk

Onderzoek van december 2022 laat zien dat 46 procent van de inwoners in Katwijk stelt dat er genoeg parkeerplaatsen zijn. Landelijk is dit 54 procent. In Katwijk aan den Rijn is dit slechts 35 procent.

Een hogere parkeerdruk dan 85 procent wordt landelijk als té hoog gezien. In Rijnsburg is op bepaalde momenten van de week al sprake van een (te) hoge parkeerdruk. Nieuwe bewoners krijgen in de gereguleerde gebieden maximaal één vergunning, wat problematisch kan zijn voor gezinnen met meer dan één auto.

Negatieve invloed

Er zijn zorgen zijn dat de parkeerregulering een negatieve invloed heeft op lokale bedrijven, vooral als potentiële klanten uitwijken naar gebieden waar gratis parkeren mogelijk is. Dat zou de lokale economie kunnen schaden.

Onderzoek laat verder zien dat automobilisten die worden geweerd uit gebieden, uitwijken naar de randen van het gebied. Bij onvoldoende handhaving is het risico op illegaal parkeren groot.

Parkeernormen

Met de parkeernormering stelt de gemeente een minimum (of maximum) aan het aantal parkeerplaatsen bij nieuw te ontwikkelen woningen.

Over een wenselijke hoogte van parkeernormeringen bestaat geen consensus. De parkeerkentallen van kennisplatform CROW worden vaak gebruikt als indicatie bij het ontwikkelen van een parkeernorm. Deze cijfers zijn niet ontwikkeld om als norm te dienen, maar dienen als hulp om de orde van grootte te bepalen.

Parkeernormen dienen gebiedsspecifiek doordacht te worden in plaats van puur op basis van kerncijfers. Een eenduidige vuistregel voor toepassing is hierdoor moeilijk te geven.

De gemeente Katwijk rekent met parkeernormen uit de eigen Nota parkeernormen uit 2021. Hier de verschillen tussen gereguleerd gebied en niet-gereguleerd gebied.

Sociale woningbouw gestapeld in de schil van het centrum
0.7 – 1.0
Sociale woningbouw grondgebonden in de schil van het centrum
0.8 – 1.1
Gestapelde ‘middel’ woning in het centrum
0.8 – 1.4
Grondgebonden ‘klein’ woning in de schil van het centrum
1.0 – 1.6

Disclaimer: Voor gereguleerde gebieden rekent de gemeente met de laagste parkeernormen die de CROW suggereert. Voor niet-gereguleerde gebieden rekent de gemeente juist met de hoogste parkeernormen.Woningen

Volgens het college is het hoofddoel van de parkeerregulering het mogelijk maken van de bouw van 1.200 nieuwe woningen, waarvan 65% als betaalbaar wordt geclassificeerd. Dat komt neer op bijna 800 betaalbare woningen.

De gemeente heeft intentieovereenkomsten gesloten voor woningbouw bij Hof Korte Vaart (Knarrenhof) in Rijnsburg en het voormalige ID-college in Katwijk. Die projecten komen volgens het college alleen van de grond met vergunningparkeren.

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen meer betaalbare huizen in Hoornes Noordoost te bouwen. Ook speelt de herstructurering van de torenflats met 468 sociale huurwoningen. Met parkeerregulering kunnen er meer betaalbare woningen komen, stelt het college.

Sinds 2021 zijn 61 woningen afgewezen op onder andere parkeren. Voor nog eens 39 woningen loopt de aanvraag, waarbij parkeren een knelpunt vormt.

Uit de krant