Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Aad van Duijn

Wethouder financiën maakt zich niet veel zorgen

‘Voor de komende paar jaren maak ik mij nog niet veel zorgen.’ Dat zei wethouder financiën Adger van Helden vorige week donderdagavond in de gemeenteraadscommissie waar gesproken werd over de Kadernota met daarin ‘een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting’ van 2022.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Voor 2022 wordt een nadelig begrotingssaldo verwacht van zo’n 6 ton. Dat loopt in 2025 op naar een positief saldo van bijna een miljoen euro. Maar dan moeten wel de al eerder aangekondigde bezuinigingen worden gerealiseerd. Want die zorgen, zo staat in de Kadernota, ‘voor een matig voordelig saldo tot en met 2024’. En vanaf 2025 ‘is er financieel gezien iets meer lucht’.

Ondanks dat gematigde optimisme, is de gemeenteraad er niet helemaal gerust op. Nog niet alle punten zijn in die nota verwerkt, waaronder de jeugdzorg waar gemeenten steeds meer geld aan kwijt zijn.

‘We kunnen dus niet zo goed een oordeel vormen over waar we staan. Is het ernstig?’, wil een bezorgde Jaap Haasnoot van KiesKatwijk weten. Wethouder Van Helden probeert hem gerust te stellen. ‘Met een flinke slag om de arm. Voor de komende jaren maak ik mij nog niet veel zorgen.’

De wethouder verwijst naar de extra bijdrage vanuit het Rijk voor de jeugdzorg. In de Kadernota wordt rekening gehouden met een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Van Helder verwacht, dat dat genoeg is om ‘het tekort in 2022 voor de jeugdzorg af te dekken’.

Valkenhorst
Nog een punt waar onduidelijkheid over is, is de ontwikkeling van Valkenhorst op het voormalige vliegkamp. Van Helden: ‘We komen met scenario’s, waaronder budgetneutraal tot wat we gaan doen en moeten betalen.’ Een nota daarover wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.

In de Kadernota staat, dat er voor Valkenhorst ‘aanvullende middelen’ nodig zijn voor ‘noodzakelijke werkzaamheden, afronden en vaststellen van het bestemmingsplan, onderzoeken, adviezen, bestemmingsplannen/omgevingsplannen en de begeleiding van de raakvlakprojecten N206 en de HOV-busbaan’.

Die werkzaamheden zijn ‘noodzakelijk om ervoor te zorgen dat in 2023 met de bouw van woningen gestart kan worden’. De gemeenteraad geeft vanavond een oordeel over de Kadernota. Die vergadering is te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.