CU en SGP reageren op standpunt Katwijkse politiek over Nashville verklaring | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

CU en SGP reageren op standpunt Katwijkse politiek over Nashville verklaring

  Politiek

In afzonderlijke persberichten hebben de Katwijkse raadsfracties van de ChristenUnie (CU) en SGP gereageerd op het eerder vandaag verschenen gezamenlijke standpunt van de negen andere raadsfracties inzake de omstreden Nashville verklaring. Deze reacties leest u hieronder.

 

Voor ChristenUnie telt iedereen mee

Een aantal partijen in Katwijk hebben een verklaring uitgebracht 'Voor een tolerante samenleving'. Als ChristenUnie staan wij voor een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin ruimte is voor verschil.

Het gesprek over geloof en homoseksualiteit is belangrijk, raakt mensen en moet daarom - wat je opvatting ook is - respectvol en open gevoerd worden. Wij willen als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.
 

SGP: verklaringen niet juiste weg om met gevoelige zaken politiek om te gaan

SGP Katwijk heeft de verklaring van de politieke partijen van 15  januari 2019 niet medeondertekend of gesteund. Evenmin heeft de Katwijkse fractie de behoefte gevoeld de Nashville-verklaring te ondertekenen. SGP Katwijk vindt het ondertekenen of steunen van verklaringen niet de juiste weg om met deze gevoelige zaken politiek om te gaan.

Door de jaren heen zijn opvattingen over LBHT verschoven. Discussies hierover kunnen met sterke emoties gepaard gaan. En dat is begrijpelijk. Het gaat immers over de diepste gevoelens en identiteit van naasten, die behoren tot de LBHT. Maar voor christenen gaat het net zo goed over hun diepgevoelde (geloofs)overtuigingen, waarbij ze eerbiedig proberen te luisteren naar Gods Woord en daar, met al hun fouten, naar proberen te leven. Ook al is er verschil van opvatting, wederzijds respect blijft van groot belang. Op de website van SGP Katwijk kan men nader lezen hoe wij daar in zitten naar aanleiding van de motie over de regenboogvlag.

De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. En die is inderdaad anders dan de heersende norm en anders denken van inmiddels een meerderheid in Nederland.

Het ontbreken van onze steun op het statement van een aantal Katwijkse politieke partijen màg en kàn niet zo worden uitgelegd alsof wij niet zouden staan voor wederzijds respect, dan wel de bescherming aan LHBT'ers ontzeggen, inwoners uitsluiten van onze samenleving of vooral de liefdevolle dialoog in Katwijk blokkeren. Integendeel! Wij staan pal voor de bescherming van ook de LHBT inwoners. Geweld en intimidatie zullen wij te allen tijde afkeuren en veroordelen. Waar dit in concrete situaties voor zou komen, zal men ons als eerste aan de zijde vinden om daar tegenop te treden.

Wij vertrouwen erop dat we in Katwijk het maatschappelijke debat met elkaar op respectvolle en integere wijze kunnen blijven voeren, zoals wij dat ook altijd deden, doen en zullen blijven doen.


 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>