Afbeelding
Foto: pr

Biljartvereniging Rijnsburg buiten spel gezet

Algemeen

Biljartvereniging ‘De Bogaert’ dreigt 40 procent van de huidige verenigingsruimte in het souterrain van het multifunctioneel centrum “De Burgt” te gaan verliezen. Zou dit gebeuren dan staat het voortbestaan van de biljartvereniging op de tocht en is het maar de vraag of zij over anderhalf jaar het 50-jarig bestaan kunnen vieren.

Het bestuur van De Bogaert is dan ook verbaasd en zeer teleurgesteld in deze handelswijze, zo laten zij in onderstaand artikel weten.

Sociaal gebeuren

In deze verenigingsruimte staan drie wedstrijdbiljarts, die vijf dagen per week meer dan 80% tussen 09.00 uur en 18.00 uur, in gebruik zijn. Twee middagen per week vinden hier teamwedstrijden plaats in de KNBB-competitie. Door het hele jaar heen vinden er onderlinge competities plaats op alle drie de biljarttafels. Naast het biljarten is er ruimte voor de ongeveer 60 leden van de vereniging om een kopje koffie of een drankje te nuttigen en de dagelijkse dingen te bespreken. Voor veel leden is dit sociale gebeuren een belangrijke vulling voor een deel van de dag. De contacten met de medeleden is net zo belangrijk als het biljarten.

Na het ledenverlies tijdens de Cororna periode, is het ledental van de biljartvereniging weer met 20% toegenomen. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de 73 jaar, ouderen dus! Gezien de toenemende vergrijzing, wereld wijd, verwacht het bestuur van de biljartvereniging dat in de nabije toekomst het ledental nog sterk zal gaan toenemen.

Sociale functie van De Bogaert wordt nu onmogelijk gemaakt

Helaas dreigt dit gehele sociale gebeuren binnen de Rijnsburgse gemeenschap te verdwijnen door de rigoreuze inkrimping van de verenigingsruimte. De vereniging heeft nóóit de kans gekregen om mee te praten over de invulling van de ruimten in ‘De Burgt’ voordat het voorlopige ontwerp ter tafel kwam. De participanten van het nieuw opgerichte Cultuurbedrijf ‘Planck’ (Bibliotheek Katwijk, Muziekschool en K&O) hebben gezamenlijk de ruimten verdeeld. Hierdoor moesten de ondernemers, die vanuit ‘De Burgt’ hun bedrijf bestuurden, uit ‘De Burgt’ verdwijnen. Ook de Kinderopvang en de Para-medische diensten werden naar andere ruimten in ‘De Burgt’ verplaatst. Bleef over; de biljartvereniging ‘De Bogaert’ in het souterrain. 

Inkrimping verenigingsruimte

De projectgroep en de participanten van ‘Planck’ hebben besloten dat deze vereniging het dan maar met minder ruimte moest doen, ten behoeve van expeditie- en opslagruimte. Na veel passen en meten werd de ruimte zodanig ingekrompen dat er nog wel drie biljarts in konden staan op de door de biljartbond KNNB vereiste ruimte. Hierbij werd echter volkomen voorbij gegaan aan de ruimte die nodig is voor de spelers, de arbiters en het secretariaat voor twee biljarts, die nodig zijn tijdens de KNBB-competitie. Ook is er geen ruimte voor garderobe, materialen ed. meegenomen. En wat nog schrijnender is: ‘de gehele sociale functie wordt onmogelijk gemaakt vanwege het feit dat er geen tafels en stoelen geplaatst kunnen worden om gezamenlijk een consumptie te kunnen gebruiken. Dit staat in schril contrast met het beleid van de gemeente Katwijk, die juist veel aandacht heeft voor de ouderen binnen de gemeente. Blijkbaar is de groep ouderen binnen de Rijnsburgse gemeenschap buiten het zicht van de gemeente gebleven. Eenzaamheid en verveling dreigt voor vele verenigingsleden’. 

In de overleggen die plaats hebben gevonden in de aanloop naar de verbouwing van ‘De Burgt’ heeft de biljartvereniging steeds aangegeven mee te willen denken en flexibel te zijn. Het bestuur heeft nooit de intentie gehad om de plannen voor verbouw te dwarsbomen, echter wel met dien verstande dat de biljartvereniging de benodigde ruimte zou blijven behouden. Die ruimte zou niet persé in ‘De Burgt’ hoeven te zijn. Een vergelijkbare en geschikte ruimte elders binnen de gemeente Rijnsburg is ook mogelijk volgens het bestuur. Dit heeft niet de voorkeur, maar is niet uitgesloten. 

Geen geschikte ruimte

Volgens de leden van de projectgroep en de wethouder Sonny Spek is er geen enkele andere mogelijkheid voor de biljartvereniging om elders een geschikte ruimte te vinden. Ook in de toekomst lijkt er geen ruimte voor de biljartvereniging te zijn die geschikt gemaakt kan worden. Om naar eventuele andere mogelijkheden of meer vierkante meters binnen ‘De Burgt’ te zoeken vinden er op zo kort mogelijke termijn nog gesprekken plaats tussen projectgroep, architect en een vertegenwoordiger van de biljartvereniging, maar ……. of die ruimte er is, is twijfelachtig

Des te groter was de verbazing van het bestuur van ‘De Bogaert’ toen zij onlangs in het “Leidsch Dagblad” lazen dat er voor het jongerencentrum ‘Scum’ wel een ruimte gecreëerd kon worden in de nieuw te bouwen sportzaal aan de Korte Vaart in Rijnsburg. Het bestuur heeft in de gesprekken met de wethouder al in een heel vroeg stadium aangegeven dat een ruimte in de nieuw te bouwen sportzaal aan de Korte Vaart in Rijnsburg een prima oplossing zou kunnen zijn. Dit voorstel werd echter direct van de hand gewezen. U kunt zich voorstellen dat het bestuur van de biljartvereniging verbaasd was dat er wel ruimte mogelijk is voor ‘Scum’ maar niet voor de biljartvereniging ‘De Bogaert’. ‘Hierover is het laatste woord nog niet gesproken!’aldus het bestuur van ‘De Bogaert’. Vreemd dat er met twee tongen gesproken wordt door de wethouder, enerzijds ruimte creëren voor de vraag van ene groep en anderzijds dezelfde vraag afwijzen voor een andere groep.

Maandagmiddag jl. heeft het bestuur van ‘De Bogaert’ een gesprek gehad met de architect of er nog ergens vierkante meters te vinden zijn in ‘De Burcht’ . Echter dit gesprek heeft het bestuur niet veel hoop gegeven. Maandag 29 april is er een nieuwe afspraak waarbij er mogelijk nieuwe plannen voor het onderkomen van ‘De Bogaert’ gepresenteerd zullen worden. 

Gemeenteraad

Afgelopen donderdag stelde D66 namens meerdere partijen vragen aan wethouder Sonny Spek. De partijen willen dat de biljartvereniging op een eerlijke manier betrokken wordt bij de plannen van Planck. Ze willen daarnaast dat de gemeente actief meezoekt naar een alternatieve locatie.

Volgens wethouder Spek is er ‘aan de voorkant’ al overleg geweest met de biljartvereniging. De vereniging heeft toen aangegeven dat ze plek nodig hebben voor drie tafels en de ruimte moet voldoen aan de eisen van de biljardbond. Daar is een architect mee aan de slag gegaan. Na de presentatie van het ontwerp gaf de vereniging aan dat er toch meer vierkante meters nodig zijn. Dat is volgens Spek niet zo makkelijk. Alles moet binnen het budget en uitbouwen is niet eenvoudig met de stikstofregelingen. Toch gaat de architect weer aan de slag. Spek: ‘Er is heel veel aandacht voor. Maar er moeten keuzes worden gemaakt. We kunnen niet iedereen alles geven.’

Uit de krant