De wijk Kleipetten is nog voor een beperkt deel afgesloten.;
De wijk Kleipetten is nog voor een beperkt deel afgesloten.; Foto: Cor de Mooy
Update

Deel Kleipetten nog afgesloten vanwege mogelijk asbest

Algemeen

De brand in de loods aan de Valkenburgseweg is inmiddels geblust. Het sein brand meester is gegeven. Het is nog niet zeker is of door de brand en de wind de asbest uit het dak is verspreid.

‘Asbestdelen zijn mogelijk verspreid in de woonwijk’, aldus een woordvoerder. ‘Daarom zetten we de woonwijk af’. De brandweer gaat dit grondig onderzoeken.

‘We verzoeken iedereen asbestdelen te laten liggen. Blijf er vooral van af! Wij verzoeken iedereen de afzetting en de hulpverleningsdiensten te respecteren.’

Hoe lang de afzetting en het onderzoek duren is vooralsnog niet duidelijk.

Meer informatie over wat te doen bij een asbestvervuiling kunt u hier verder lezen.

UPDATE 14.50 uur:

Het overgrote deel van de wijk Kleipetten is niet langer afgesloten. Alleen nog het gedeelte tussen grofweg de Pieter Breughelstraat en de Oude Rijn. De huishoudens in de wijk gaan in elk geval vandaag nog een brief krijgen van de gemeente. Ongeacht of er asbest is aangetroffen of niet. Met betrekking tot het asbestonderzoek zijn er op dit moment nog geen resultaten bekend.

UPDATE 12.30 uur:

De Valkenburgseweg en de Hoofdweg in Valkenburg zijn inmiddels weer open. De rust keer zo ongeveer weer terug.

De wijk Kleipetten is afgezet met hekken. Bij de hekken staan agenten om het publiek te woord te staan. Bewoners van de Kleipetten kunnen wel weer van buiten de wijk terugkeren naar hun woning.

Een brandweerwoordvoerder meldt dat er gewerkt wordt aan een locatie waar het publiek met vragen terecht kan. Als daarover meer bekend is, dan volgt berichtgeving hierover.

Inmiddels worden verkenningen, ook door middel van een drone, uitgevoerd. ‘We staan vooralsnog dus even in de wachtstand’, aldus de zegsman.

Belangrijk: blijf van de brandresten af. Spoel uw schoenen goed schoon voordat u uw huis in gaat, en vergeet ook de pootjes van uw huisdier niet. Spoel ook de wielen van uw vervoersmiddel schoon. Hoeft u niet per se naar buiten? Blijf dan binnen. Zo voorkomen we de verspreiding van de mogelijke asbestdeeltjes.  

UPDATE 10.05 uur: 

De gemeente Katwijk meldt dat de wijk geheel is afgesloten en dat bewoners van de wijk de wijk niet naar huis kunnen.

De brandweer informeert dat de wijk Kleipetten in twee stukken is verdeeld: in 1 deel ligt asbestverdacht materiaal. Hiervan is dus niet zeker of het echt asbest betreft, maar het is dus wèl mogelijk. In deel 2 wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk asbestmateriaal ligt.

De hoogste prioriteit is dus er voor te zorgen dat er verdere verspreiding plaatsvindt van materiaal.

De Omgevingsdienst en meetteam van de brandweer doen onderzoek. In een mobiel laboratorium wordt gevonden materiaal nader onderzocht.

Een woordvoerder van de brandweer schat in dat dit mogelijk nog ca. een halfuur gaat duren.

De brandweer adviseert om NIET door as heen te lopen. Mocht dat per ongeluk gebeuren, dan dient men de schoenen met water en zeep te reinigen.

Uit de krant