Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Fietspad langs Valkenburg voorlopig nog in gebruik

Het was schrikken voor bewoners van Valkenburg toen vorige week de brief van Boskalis op de mat viel. Hierin liet de aannemer weten met allerlei werkzaamheden te beginnen als voorbereiding op de tijdelijke aanleg van de Tjalmaweg (N206). Een gedeelte van het fietspad in de parkstrook zou worden afgesloten. Hekken waren al geplaatst. De Valkenburgse Neline Admiraal namens Actiegroep Katwijk Smart Village (KSV) zocht contact met gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en Boskalis. In een brandbrief liet zij weten dat deze activiteiten niet uitgevoerd mogen worden, omdat er nog niets is vergund.

Actiegroep KSV is fel gekant tegen aanleg van de tijdelijke Tjalmaweg direct langs het dorp Valkenburg. KSV heeft tezamen met omwonenden van Duinzicht, Meanderlaan, Valkenhorst en basisschool De Dubbelbrug bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning tijdelijke N206 West en de bomenkap. Deze vergunningen zijn op dit moment geschorst. Op 3 november zal de Raad van State deze voorlopige schorsing behandelen.

Volgens Boskalis is dat geen reden om niet alvast te beginnen met voorbereidende werkzaamheden. ‘Hoewel de bomenkap en het aanleggen van de verharding van de tijdelijke weg op dit moment niet kan plaatsvinden, kunnen andere voorbereidende werkzaamheden wel doorgaan. Voor deze werkzaamheden is namelijk al eerder vergunning of ontheffing verleend of is een vergunning of ontheffing niet nodig’, aldus de aannemer in de brief.

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.