Afbeelding

Belangrijke mededeling

Algemeen

Geachte lezer,

Tot onze spijt stond er deze week een advertentie in de krant omtrent Covid en kanker. De inhoud van deze advertentie is misplaatst en misleidend. Als bedrijf distantiëren wij ons compleet van de inhoud van dit artikel. Gedane zaken nemen geen keer. Wij hebben er, net als vele lezers, aanstoot aan genomen. Wij zullen nog meer dan wij al deden, aandacht schenken aan de inhoud van betaald aangeleverde content voordat wij tot plaatsing over gaan.

Wij zijn ons terdege bewust van de rol die wij hebben in de lokale samenleving. Juist daarom spijt het ons zeer dat deze informatie middels onze kanalen is verspreid. Betrokken, Betrouwbaar en Lokaal staat al jaren in de kop van onze kranten. Daar staan we voor, ook in de toekomst.
Directie uitgeverij Verhagen

Uit de krant