Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Nieuwe snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk kost 22 miljoen

In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Tracébesluit (TB) RijnlandRoute is een oost-west fietsverbinding opgenomen. Er is vanuit Leiden al enige jaren de wens voor een snelfietsroute en goede verbinding tussen Leiden en Katwijk te realiseren.

Die moet onder andere komen langs de nieuwe Tjalmaweg, die aangepast wordt als onderdeel van de Rijnlandroute, de nieuwe snelweg tussen de provinciale weg in Katwijk en de rijkswegen A44 en A4.

Erg duur stukje fietspad

De meeste fracties in de Provinciale Staten (PS) zijn enthousiast over het idee dat er geïnvesteerd wordt in een goede snelfietsroute, bleek in de vergadering daarover. Wel vinden vrijwel alle fracties het met 22 miljoen euro een 'erg duur stukje fietspad'. Gedeputeerde Floor Vermeulen kreeg dan ook het uitdrukkelijke verzoek om na te gaan of het Rijk en Katwijk niet mee kunnen betalen aan de realisatie van dit plan en uit te zoeken of het goedkoper kan.

Provinciale Staten namen in meerderheid de motie van de Partij voor de Dieren over cofinanciering aan. Eenzelfde amendement van die partij kreeg niet voldoende steun.