Vanuit de Bollenstreek was er een grote hulpvraag, waarna De Brug besloot een polikliniek in Lisse te openen. | Foto: JvdO
Vanuit de Bollenstreek was er een grote hulpvraag, waarna De Brug besloot een polikliniek in Lisse te openen. | Foto: JvdO Foto: JvdO

Stichting De Brug breidt uit in de streek

Algemeen

Stichting De Brug heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Zo ontstond er de laatste jaren een steeds grotere zorgvraag vanuit de Bollenstreek. Met name op het gebied van begeleiding, dagbesteding, wonen en behandelingen. Met die reden heeft De Brug in januari een polikliniek geopend in Medisch Centrum Lisse.

Door Jonah van den Oever

‘Voorheen moesten cliënten vaak op en neer vanuit de Bollenstreek naar Katwijk komen. Nu ze dichter bij huis hulp kunnen krijgen, zetten we onze zorg op een efficiëntere manier in’, vertelt Michael van der Plas, algemeen manager van Stichting De Brug. Op termijn wil de stichting ook behandelingen vanuit de polikliniek faciliteren. ‘Zowel in Katwijk als in Lisse zijn we, mede daarvoor, op zoek naar personeel, dat zich wil inzetten voor onze organisatie’, aldus van der Plas.

Problematiek

‘De problematiek rondom verslavingen neemt toe. Cliënten zijn steeds jonger, en we zien een flink, stijgende lijn in het aantal mensen dat hier binnenkomt met een gokverslaving. Tegelijkertijd blijft de problematiek rondom drugsverslavingen even sterk. Mensen gaan steeds sneller van softdrugs naar harddrugs, met alle gevolgen van dien. Het positieve is echter dat mensen bij ons aankloppen voor hulp, en er niet mee blijven rondlopen’, vertelt Van der Plas.

Bereikbaar

Stichting De Brug merkte dat er vanuit Leiden weinig animo voor begeleiding was, vanuit de Bollenstreek des te meer. Vandaar dat werd besloten de locatie in Leiden te sluiten, en er in Lisse juist een te openen. 

Vanwege de goede bereikbaarheid is De Brug bij het Medisch Centrum Lisse uitgekomen. ‘Een centrale plek die goed bereikbaar is, binnen een centrum met verschillende zorgdisciplines’, vertelt Van der Plas.

Stapsgewijs

Momenteel biedt de Stichting via de Brug Kringloopwinkel in ’t Heen dagbesteding aan. Daarnaast is De Brug bezig met het openen van een andere dagbestedingslocatie in Katwijk. ‘We zien dat niet iedereen klaar is om meteen in de kringloop aan de slag te gaan. Door andere, laagdrempelige dagbestedingen te openen, kunnen de desbetreffende cliënten stapsgewijs toewerken naar het werk bij de kringloopwinkel’, aldus Van der Plas. ‘In de toekomst hopen we ook samen te werken met partners in de Bollenstreek op het gebied van dagbesteding.’

Maatwerk

Net zoals in Katwijk, beoogt Stichting De Brug om nu ook in Lisse constant, passende hulp te bieden. ‘Doordat we een redelijk kleine organisatie zijn, kunnen we maatwerk leveren. Iedereen heeft een andere vorm van hulp nodig. Door tijdens het gesprek te vragen wat men nodig heeft, in plaats van aan te geven wat we bieden, kunnen we echt zorg op maat leveren. We werken niet volgens het boekje, want iedereen is anders.’

Uit de krant