Logo allesoverkatwijk.nl
<p>&nbsp;Foto: Adrie van Duijvenvoorde</p>

 Foto: Adrie van Duijvenvoorde

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Onderzoek naar motoriek Katwijkse schoolkinderen

Motoriek is een belangrijke voorspelbare waarde met betrekking tot de gezondheid van kinderen nu en in de toekomst. Onderzoeken laten zien dat motoriek een positieve relatie heeft met het zelfbeeld en eigenwaarde van het kind. 

Het heeft een positief effect op het sociaal en mentaal welbevinden en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Kinderen met een goede motoriek hebben vaak een actieve leefstijl en hebben minder overgewicht.

Afgelopen periode is een pilot gestart op de Rehobothschool met de MQscan. Dat is een digitaal middel om de motorische situatie te meten van kinderen.

Tijdens de reguliere gymles wordt op tijd een parcours afgelegd door de kinderen. In dit parcours zitten vaardigheden verwerkt, zoals balanceren, hinkelen en over de kop gaan. De gymleerkracht neemt, soms in combinatie met de buurtsportcoach, de scan af met een app waar vervolgens data uitkomt. Zo kan er op school-, groep-, en kindniveau gekeken worden wat het motorisch niveau is van de school en de kinderen.

Het doel is kinderen met achterstanden te ontwikkelingen naar het gewenste motorische niveau. In samenwerking met het Welzijnskwartier en de GGD/JGZ wordt een plan opgesteld om de kinderen te helpen. Mocht een kind in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een vervolgtraject in de vorm van MRT (Motorisch Remedial Teaching) gaan we in samenspraak met de ouders, de school en het Welzijnskwartier een persoonlijk plan opstellen.

Na deze pilot volgen er meer scholen om een zo goed beeld te krijgen van de motorische situatie van de basisschoolkinderen. Naast dat deze data belangrijk is voor eventuele vervolgtrajecten is het een mooi middel voor de gymleerkracht om zijn of haar lessen hierop aan te passen en de cruciale vaardigheden te blijven oefenen.