De Opleidingsschool aan de Parklaan.
De Opleidingsschool aan de Parklaan. Foto: RD

Zorgen om Christelijke Opleidingsschool

Algemeen

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke Opleidingsschool (COS) maakt zich zorgen over het schoolgebouw aan de Parklaan. Dat laat de MR, bestaande uit ouders en leerkrachten van de school weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

Het schoolbestuur en de schooldirectie zijn al jarenlang met de gemeente in gesprek over de school. Het schoolbestuur wil graag nieuwbouwen.

'We zijn al sinds 2006 bezig met plannen voor vervangende nieuwbouw', laat directeurbestuurder Rindert Venema van Stichting Prohles voor Protestants-Christelijk en Hervormd Basisonderwijs in Katwijk weten. Er zijn met regelmaat gesprekken met onderwijswethouder Gerard Mostert en de gemeentelijke beleidsambtenaar. Het probleem met de Opleidingsschool is dat het bouwkundig in prima staat verkeerd. Venema: 'Ik zeg wel eens gekscherend: je kunt er een bom opgooien en dan staat het nog steeds overeind'.

Maar onderwijs-technisch voldoet het gebouw uit de jaren vijftig niet meer, bevestigt de bestuurder de zorgen van de MR, die schrijft: 'Het gebouw leent zich niet meer voor de mate van onderwijs, waarbij leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Door beperkte ruimte is er vaak geen mogelijkheid om de leerlingen optimaal het lesaanbod te bieden'.

De bouwkundige staat van het gebouw mag dan prima in orde zijn, de MR wijst wel op het achterstallige onderhoud en de zorgen om de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten. Bovendien moet volgens de MR 'aanwezige faciliteiten zoals sanitair en elektra dienen nodig aangepakt te worden'.

Prioriteit

Bij de gemeente staat de nieuwbouw voor de Opleidingsschool blijkbaar niet bovenaan de prioriteitenlijst. Door de gemeente wordt wel meegewerkt aan de gezamenlijke nieuwbouw van de basisscholen De Windvang en De Krulder aan de Van Lierestraat in de wijk Hoornes. En dat steekt. Als reden geeft de gemeente aan dat dat prioriteit heeft door de gekozen 'integrale wijkaanpak'. De gemeente heeft vanwege die aanpak ook de mr. J.J.L. van der Brugghenschool en Marnixschool in het vizier, allebei scholen van Stichting Prohles en op steenworp afstand in Hoornes-Rijnsoever.

Niet alleen de goede bouwkundige staat van de Opleidingsschool helpt niet mee in het streven naar nieuwbouw, ook de volgens sommigen monumentale waarde van het pand werkt tegen. De Opleidingsschool is volgens onder andere het Cuypersgenootschap een toonbeeld van de naoorlogse wederopbouw en wijkuitbreiding (Koestal) van Katwijk aan Zee.

Nieuwbouw

Nieuwbouw op de huidige plek is volgens het schoolbestuur de enige mogelijkheid, hoewel het schoolbestuur volgens Venema 'niet vastzit aan die plek', maar omdat er in de buurt geen andere locatie beschikbaar is. 'Die moet ruim genoeg zijn voor een school met vier tot vijfhonderd leerlingen. Daar is naar gekeken en die is er gewoonweg niet in de buurt.'

De MR heeft het in zijn brief aan het college en de raad overigens niet over nieuwbouw. Die spreekt de wens uit 'dat de voortgang in de onderhandelingen over renovatie van de COS voorrang krijgt'.

Uit de krant