Logo allesoverkatwijk.nl
<p>In het ophoogmateriaal – Beaumix – voor de tijdelijke N206 in Valkenburg zijn batterijrestanten gevonden. | Foto: pr</p>

In het ophoogmateriaal – Beaumix – voor de tijdelijke N206 in Valkenburg zijn batterijrestanten gevonden. | Foto: pr

(Foto: pr)

Vervuilde grond langs N206 misschien wettelijk toegestaan

Mocht de gestorte Beaumix langs de N206 bij Valkenburg aan de regels voldoen, dreigt de situatie in juridisch niemandsland terecht te komen. Dat er batterijen en andere stoffen in de grond langs de woonkern Valkenburg liggen mag dan juridisch, maar maatschappelijk vinden we dat niet acceptabel. Juridisch is er dan niets mogelijk, terwijl de maatschappelijke onrust niet weggenomen is. Marlies Krul, directeur Omgevingsdienst West-Holland. ‘Misschien moeten we dan wel naar Den Haag om regels aan te passen. Dat wordt een ingewikkeld traject.’

Woensdagavond werd de gemeenteraad bijgepraat over het onderzoek naar de gebruikte bouwgrond door Boskalis langs de N206 als onderdeel van de RijnlandRoute. De Omgevingsdienst en Antea Group gaven presentaties over het lopende onderzoek naar de grond. Dat onderzoek kwam er na flinke druk vanuit Valkenburg en uiteindelijk de gemeenteraad.

Krul: ‘Als de partijen niet voldoen, kunnen we vervolgstappen nemen.’ De gemeente kan dan bijvoorbeeld als bevoegd gezag eisen dat de grond wordt weggehaald of met een juridisch sterke zaak naar de rechter stappen. Echter als de gebruikte Beaumix wel voldoet, komt er een ander probleem boven water. ‘We gaan dan van legaliteit naar de legitimiteit. Dan zullen we en vervolgonderzoek moeten starten.’ Wat dat vervolgonderzoek inhoudt, is niet duidelijk.

Als blijkt dat de grond toegestaan is volgens de huidige wetgeving, kunnen verontruste Valkenburgers slechts proberen om op Rijksniveau de wetgeving aan te laten passen om de grond weg te laten halen.