Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

College werkt aan ‘verschillende varianten’ gebruik vuurwerk

Of en hoe Katwijk komende jaarwisseling omgaat met vuurwerk, komt na het zomerreces aan de orde. Het college van burgemeester en wethouders werkt aan ‘verschillende varianten’, laat het college weten in een brief aan partij DURF.

DURF stelde enkele schriftelijke vragen, onder meer of het college denkt aan een ‘beperkt ‘vuurwerkverbod’.

‘Als de gemeenteraad kiest voor een volledig verbod, dan zal dit afwijken van het landelijke beleid en daardoor verschillende nadelen en moeilijkheden met zich meebrengen.’

Het verzoek van DURF aan het college is om ‘bij de uitwerking van de eerder aangenomen motie ook varianten mee te nemen die niet een volledig verbod inhouden’.

Die motie werd medio januari dit jaar ingediend door ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA, Hart Voor Katwijk en D66. Daarin werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd met een voorstel te komen, om het afsteken van vuurwerk over te laten aan ‘daartoe georganiseerde verbanden door middel van het invoeren van een vergunning die in verenigingsverband kan worden aangevraagd’.

Die motie werd met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. CDA, DURF, Fractie Smits, KiesKatwijk en VVD stemden tegen.

In beantwoording op de vragen van DURF, laat het college weten ‘graag een discussie te willen over het gebruik van vuurwerk’ met betrokkenen en de gemeenteraad.

‘Het college komt met verschillende varianten, waarvan het volgen van de landelijke lijn er één van zal zijn. Het college vindt de haalbaarheid in de uitvoering erg belangrijk, maar uiteindelijk ligt de keuze bij de gemeenteraad.’