Logo allesoverkatwijk.nl
Illustratie: PZH
Illustratie: PZH (Foto: PZH)

Aardwarmte Katwijk bruikbaar voor nieuw regionaal warmtenet

De bodemlaag onder Katwijk en Noordwijk lijkt warm genoeg om in de toekomst onder andere woningen mee te verwarmen. Dat blijkt uit bureauonderzoek, gedaan in opdracht van beide gemeenten. Eerdere algemene studies wezen ook al op de potentie voor geothermie als toekomstige warmtebron.

De resultaten van het nieuwe onderzoek bevestigen de positieve verwachting en wijzen op ‘kansrijke mogelijkheden voor geothermie’, laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten.

De bodemlaag die in onder andere het Westland wordt gebruikt voor geothermieprojecten is ook hier aanwezig en lijkt ook winbaar. De temperatuur in de laag is hier weliswaar lager dan in het Westland, maar naar verwachting hoog genoeg om onder andere woningen mee te verwarmen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er bij de omliggende gemeenten potentie is voor geothermie.

Start in Noordwijk
De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom zijn in april van dit jaar geïnformeerd over het initiatief voor de ontwikkeling van een open en publiek warmtenet, en verder onderzoek naar de potentie van geothermie in deze regio. Dat initiatief wordt genomen door Shell, Firan (dochter netwerkbedrijf Alliander) en D4, projectontwikkelaar in energietransitie.

Het initiatief gaat uit van een start aan de oostkant van Noordwijk, ter hoogte van de Leeweg. Die aardwarmtebron zou hiervandaan verbonden kunnen worden met de warmtevraag in Noordwijk, Katwijk aan Zee en Voorhout. Daarnaast wordt in Greenport Aalsmeer onderzocht of lokale restwarmte vanuit de glastuinbouw verbonden kan worden met warmtevraag in de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving. Via die infrastructuur kan later dan aardwarmte geleverd worden aan Greenport Aalsmeer.

De uiteindelijke ambitie is om door middel van het koppelen van lokale warmtenetten op te schalen naar een ‘Warmterotonde Rijnland’.

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.