Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Gemeenteraad over Maatschappelijke Agenda, Frederiksoord Zuid en financiële beeld 2020

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 mei, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.

De raad debatteert over de normen bij de indicatoren van de Maatschappelijke Agenda, de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid, de voorjaarsbestuursrapportage 2020 en over de begrotingen van enkele samenwerkingsverbanden.

Maatschappelijke Agenda
Tussen 20.00 en 21.00 uur debatteert de raad over de Maatschappelijke Agenda. Hierin staat beschreven wat de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners nodig vinden aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen op een zodanige manier dat iedereen mee kan doen.

De gemeente heeft daarnaast als doel meer te gaan sturen (en financieren) op het behalen van maatschappelijke effecten. Daarvoor worden de vijf opgaven uit de agenda uitgewerkt in indicatoren (meeteenheden) waarvoor een norm (mate van ambitie) wordt bepaald. Het college vraagt de raad de uitwerking vast te stellen.

Frederiksoord Zuid
De raad debatteert tussen 21.00 en 21.30 uur over de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid. Het voornemen is om met het project Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid een aantrekkelijke woningbouwlocatie te realiseren met veel groen en water. Een deel van het project ligt in Rijnsburg en een deel in Oegstgeest.

Op basis van de voorliggende nota van uitgangspunten wordt een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor het Katwijkse grondgebied. Het college vraagt de raad de uitgangspunten en een begrotingswijziging vast te stellen voor de financiële afdracht van ontwikkelende partijen.

Voorjaarsbestuurs-rapportage 2020
De voorjaarsbestuursrapportage beschrijft de uitvoering van de begroting in de eerste drie maanden van 2020. Het begrotingssaldo 2020 wordt geraamd op 528.000 euro voordelig. Gezien de financiële ontwikkelingen, de nog te realiseren bezuinigingen, de financiële nadelen van de coronacrisis en de ontwikkelingen in de bijdrage die de gemeente van het rijk krijgt, stelt het college voor om dit voordelige saldo te laten staan.

Het college vraagt de raad om de voorjaarsbestuursrapportage vast te stellen.

Besluit

De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur onder andere besluiten over:

> Uitvoeringskrediet renovatie Koningin Julianabrug

> Vergunningsaanvraag vestiging Intratuin

> Jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

> Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

> Benoeming van een burgerlid van de raadscommissie

Meespreken
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over de videoverbinding. Eventueel is er een alternatief om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Omdat de vergadering via een videoverbinding verloopt is de publieke tribune in het gemeentehuis gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.