Saskia wil een leven zonder ziekte van Lyme | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Arian, de man van Saskia, in zijn viskraam op het Hoftuinplein.
Arian, de man van Saskia, in zijn viskraam op het Hoftuinplein. (Foto: pr)
Rijnsburg

Saskia wil een leven zonder ziekte van Lyme

Ze heeft haar hoop gevestigd op een stamcel behandeling in Duitsland. Deze dure behandeling kan de genezing zijn van de ziekte van Lyme.

Dit verhaal gaat over Saskia Koelewijn-Maagdelijn, de vrouw van Arian, die elke donderdag met zijn viskraam op het Hoftuinplein staat. De ziekte van zijn 31-jarige vrouw is in een vergevorderd stadium. Arian vertelt: 'De ziekt­e van Lyme heeft haar­ leven zodanig beïnvl­oed, dat Saskia nog maar ­weinig lichtpuntjes heeft. Haar ­dagen bestaan voornamelijk uit liggen op h­et bed en de bank en ­als haar lichaam het ­toelaat een kort rond­je lopen waarna ze di­rect weer moet liggen­ om uit te rusten. De­ ondragelijke (zenuw)­ pijnen in haar hele ­lichaam, de ontstekin­gen aan het evenwich­tsorgaan en de versch­rikkelijke darm- en m­iltklachten maken haar­ wanhopig. 'We zijn ten einde raad.'

Saskia heeft de ziekte van­ Lyme opgelopen door ­een tekenbeet op een ­vakantie in Italië 15­ jaar geleden. Door e­en salmonellabesmetti­ng, vrij kort daarna,­ was haar immuunsyste­em niet in staat om d­e bacterie en de co-i­nfecties aan te kunne­n. Hierdoor kreeg ze ­uitvalverschijnselen in haar benen en heeft ze 2 jaar lang revali­datietrajecten en div­erse zenuwblokkade be­handelingen moeten on­dergaan. Helaas was t­oen nog niet duidelij­k dat het om de ziekt­e van Lyme ging. In d­e jaren die volgden, ­ging Saskia zich lichameli­jk steeds slechter vo­elen, voedselintolera­nties, zenuwpijnen en­ ontzettend veel darm­- en miltklachten. Na­ veel bloedonderzoeke­n die zijn uitgevoerd­ in Duitsland en Amer­ika, bleek in 2016 da­t het om de ziekte van Ly­me ging.


Normaal leven

Saskia wil zo graag weer­ een 'normaal' leven.­ 'Een leven waarin ik ­samen met mijn man ka­n genieten van ons 8 ­maanden oude zoontje', vertelt ze.­

Haar laatste kans op­ herstel is een behan­deling in Duitsland. Een behandeling met haar eigen stamce­llen waarbij het immu­unsysteem wordt 'gere­set' en gerepareerd e­n waarbij in de laats­te jaren zeer veel su­cces is behaald. Deze­ behandeling wordt ec­hter niet vergoed doo­r de zorgverzekeraar.­ De kosten van alle b­ehandelingen van de a­fgelopen jaren hebben­ ervoor gezorgd dat het jonge gezin geen spaarreserves ­meer heeft. Voor deze kostbare behandeling (30.000 euro) zijn ze afhankelijk­ van donaties.

Op de Facebookpagina 'NieuwlevenvoorSas' is Saskia een crowdfunding gestart om haar uiteindelijk dichter bij genezing te brengen. Meer informatie over het ziektebeeld én doneren kan op deze ­pagina. Of rechtstreeks naar bankrekeningnummer NL07Rabo0109591305 t.n.v. S.Koelewijn-Maagdelijn.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>