Afbeelding

Ontwerpers zijn tegen "verminking" van hun waterkunstwerk

Algemeen

De ontwerpers van het waterkunstwerk op het Andreasplein zijn het niet eens met de plannen van de gemeente. Het College wil de drie bronzen vissen verplaatsen en een plantsoen rondrom de Oude Kerk aanleggen.

Handle with Care (het ontwerpbedrijf) wil graag de ruimte tussen de kerkmuur en het waterkunstwerk vrijhouden. Dat is volgens hen “essentieel voor de beleving van het kunstwerk en zijn relatie met de kerk en de zee. “De relatie tussen het waterkunstwerk en de naar de zee gerichten bronzen vissen is met veel zorg uitgedacht, waarbij de vissen als het ware vanaf het waterkunstwerk naar de zee “zwemmen”, schrijven de ontwerpers in een brief aan de gemeente. 

De groep heeft eerder toestemming gegeven voor de verplaatsing van de vissen. Daar willen ze nu echter op terug komen. De ontwerpers schrijven de gemeente dat eerdere toezegging onder “psychische druk” is gebeurd. “Er was volgens het projectteam tijdens de bespreking geen keus. Zoals Mevrouw Gravemakers heeft aangegeven zou het gehele kunstwerk immers verdwijnen”.

De ontwerpers beroepen zich op hun auteursrecht. “Kunstwerken in de openbare ruimte mogen dan wel behoren tot het publieke domein (hetgeen het fotograferen e.d van het kunstwerk toestaat) , dit sluit echter niet uit dat de kunstenaar geestelijk eigenaar blijft. Daarnaast is er ook het persoonlijkheidsrecht waarin de kunstenaar in beginsel het recht heeft zich te verzetten tegen aantasting of verminking van het kunstwerk ook al heeft hij de exploitatierechten overgedragen. Dit is volgens ons het geval”, aldus Handle with Care.

Uit de krant