Afbeelding
Foto: Marc Wonnink

Vijf vragen en antwoorden over het parkeerreferendum

Algemeen

Op 6 juni 2024 kunnen de inwoners van Katwijk zich zeer waarschijnlijk uitspreken over de uitbreiding van de parkeerregulering in de gemeente. Wat houdt het referendum in en waarom is het nodig? Hier zijn vijf vragen en antwoorden over het parkeerreferendum.

1. Wat is parkeerregulering?

Parkeerregulering betekent dat de gemeente bepaalt hoe er in gebieden omgaan wordt met parkeren. Bijvoorbeeld door het invoeren van het aantal parkeervergunningen per adres, een bezoekersregeling of betaald parkeren via de parkeerautomaat of een parkeerapp. Of het invoeren van een blauwe zone rondom winkelcentra.

2. Waarom wil de gemeente parkeerregulering invoeren?

De gemeente wil meer ruimte maken voor betaalbare woningen. Door parkeerregulering in te voeren, wil de gemeente de parkeerdruk verminderen en de parkeermogelijkheden van bestaande bewoners beschermen. Daar komt bij dat nieuwbouwprojecten makkelijker van de grond komen als er minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden. En dat heeft weer te maken met de parkeernorm.

3. Waar komt het referendum vandaan?

Het referendum is een initiatief van vier inwoners van Katwijk, die tegen de plannen van het college zijn om betaald parkeren in te voeren in grote delen van de gemeente. Zij hebben een inleidend verzoek gedaan om een referendum te houden. Dat werd ondersteund door 1426 verklaringen van kiesgerechtigden. De gemeenteraad heeft op 28 februari besloten om het referendum toe te staan, op advies van referendumexpert en hoogleraar Joop van Holsteijn. 

4. Hoe werkt het referendum?

Het referendum is een volksstemming over een door de gemeenteraad te nemen besluit. Het referendum is niet bindend, wat betekent dat de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt over het voorstel. De uitkomst van het referendum wordt wel in de overwegingen betrokken om te komen tot een raadsbesluit. De vraagstelling van het referendum zal iets zijn in de trant van: Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit over de uitbreiding van de parkeerregulering in de gemeente Katwijk? Op 14 maart bespreekt de gemeenteraad het voorstel uitbreiding betaald parkeren, maar ze neemt geen besluit. Daarna hebben de initiatiefnemers tien weken de tijd om 1000 ondersteuningsverklaringen in te zamelen om het inleidend verzoek tot een referendum om te zetten in een definitief verzoek.

5. Wanneer en waar kan ik stemmen?

Wanneer er eind maart al voldoende ondersteuningsverklaringen voor dit definitieve verzoek zijn, zal het referendum naar verwachting op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen, worden gehouden. Men kan stemmen in elk stembureau in de gemeente Katwijk. Men moet wel kiesgerechtigd zijn, dat wil zeggen dat de stemmer op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn en in de gemeente Katwijk woont. Men heeft ook een stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen.

Uit de krant