Afbeelding
Foto: Rokki Fotografie

Inwoners kunnen nu referendum aanvragen

Algemeen

Inwoners van Katwijk kunnen sinds 1 februari een referendum aanvragen. Het gaat om een raadgevend (niet-bindend) referendum met als doel ‘burgers meer directe invloed te geven op publieke besluiten die genomen moeten worden in Katwijk’. Zo’n referendum wordt alleen maar gehouden in combinatie met reguliere verkiezingen.

Het referendum was een speerpunt in het coalitieakkoord van de partijen DURF, ChristenUnie en SGP. Maar tijdens de debatten lieten die laatste twee partij blijken dat zij geen groot voorstander waren van het referendum. Desondanks stemden zij afgelopen december voor het voorstel voor een referendumverordening. 

Een referendum organiseren gaat nog niet zo makkelijk. Een aparte referendumcommissie bepaalt of de indiener en het verzoek aan alle eisen voldoen. 

De initiatiefnemer heeft bij het zogenoemde ‘inleidend verzoek’ in eerste instantie 300 handtekeningen nodig. Als dit verzoek wordt goedgekeurd, moet de initiatiefnemer 1.000 handtekeningen verzamelen voor het definitieve verzoek. 

Stemming

De stemming over het referendum vindt plaats in combinatie met de eerstvolgende reguliere verkiezing van de raad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer of het Europees Parlement. De eerst volgende verkiezingen zijn dit jaar op 6 juni voor de Europese Parlementsverkiezingen. Binnen vier weken na het houden van het referendum neemt de raad een besluit met betrekking tot het onderwerp van het referendum. 

In een advies van de griffie aan de gemeenteraad wordt als voorbeeld een referendum over de uitbreiding van de parkeerregulering genoemd. Als er burgers zijn die hier een referendum over aanvragen, levert dit vier maanden vertraging op voor het besluit.

Uitzonderingen

Een referendum kan gaan over een ontwerp raadsbesluit, een alternatief voorstel vanuit de burger(s) of een thema op eigen initiatief. Er zijn ook kanttekeningen. Het referendum mag bijvoorbeeld niet gaan over personen, het vaststellen van de gemeentelijke begroting en belastingen. Bovendien moet het onderwerp de hele gemeente aangaan.

Uit de krant