Het schoolgebouw van Yuverta aan de Sandtlaan in Rijnsburg. | Foto: Marc Wonnink
Het schoolgebouw van Yuverta aan de Sandtlaan in Rijnsburg. | Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink

Gemeente gaat schoolgebouw Yuverta aankopen

Algemeen

De gemeente Katwijk gaat het gebouw van Stichting Yuverta aan de Sandtlaan in Rijnsburg aankopen. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Wethouder Knape: “Als de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen hierover heeft, blijft het gebouw aan de Sandtlaan een onderwijsvoorziening. Het komende schooljaar wordt het schoolgebouw grotendeels ingezet voor de Internationale Schakelklas. Daarna gaat de Oranje Nassauschool uit Rijnsburg het schoolgebouw tijdelijk gebruiken, want deze school wordt deels gerenoveerd, deels nieuw gebouwd. Op de langere termijn hopen we het schoolgebouw aan de Sandtlaan in te zetten als permanente locatie voor alle leerlingen van Visser `t Hooft, locatie Rijnsburg.”

Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas Duin- en Bollenstreek (ISK) is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. Hier krijgen jongeren les tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn gaan wonen. Het leren van de Nederlandse taal staat centraal in alle lessen. In 2019 is deze klas verhuisd naar de gemeente Lisse. Door de grote instroom van 2022, onder andere door Oekraïense leerlingen, is er een tijdelijke dislocatie gestart in Rijnsburg. Met de aankoop van het schoolgebouw aan de Sandtlaan, kunnen de leerlingen van de ISK tot het einde van het schooljaar 2023 – 2024 blijven. Voor de Internationale Schakelklas moet vanaf schooljaar 2024-2025 een andere locatie in de Duin- en Bollenstreek gezocht worden. Er ligt een bestuursopdracht vanuit de Duin- en Bollenstreekgemeenten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. De gemeente Katwijk en de gemeente Lisse nemen hierin het voortouw.

Oranje Nassauschool

De Oranje Nassauschool in Rijnsburg is één van de vier scholen in de gemeente Katwijk die in de komende vijf jaar in aanmerking komt voor renovatie/nieuwbouw. Een deel van het pand wordt gerenoveerd en een ander deel van het pand wordt opnieuw gebouwd. Tijdens de verbouwing van de basisschool moeten de leerlingen tijdelijk een ander plekje krijgen. Het gebouw aan de Sandtlaan ligt op loop- en fietsafstand van de Oranje Nassauschool, waardoor dit een zeer geschikte locatie is om de leerlingen van de Oranje Nassauschool tijdelijk te huisvesten.

Visser `t Hooft Lyceum

Het Visser `t Hooft Lyceum, op de locatie in Rijnsburg groeit uit haar jasje. Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren nog verder toeneemt. Met de aankoop van het schoolgebouw van Yuverta is het mogelijk vanaf schooljaar 2023-2024 leslokalen te gebruiken voor een aantal klassen van het Visser `t Hooft Lyceum. Zo zijn er geen tijdelijke voorzieningen en aanpassingen nodig op de huidige locatie aan het Noordeinde in Rijnsburg.
In het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) is opgenomen dat in de komende vijf jaar het Visser ’t Hooft Lyceum in aanmerking komt voor renovatie/nieuwbouw. Visser ’t Hooft Lyceum heeft aangegeven of nieuwbouw te willen op de huidige locatie aan het Noordeinde of verhuizing naar het schoolgebouw aan de Sandtlaan. In het nog nader uit te werken Uitvoeringsprogramma IHP VO wordt de verhuizing van het Visser ’t Hooft Lyceum naar de Sandtlaan verder uitgewerkt.

Wethouder Knape: “Nadat Yuverta besloot het VMBO-onderwijs te verhuizen naar Oegstgeest en het schoolgebouw aan de Sandtlaan af te stoten, hebben wij contact opgenomen met Yuverta en hebben we in goed overleg overeenstemming bereikt over de koopsom. Het blijft jammer dat er een onderwijsinstelling verdwijnt uit Katwijk, maar ik ben blij dat we het schoolgebouw kunnen behouden en gaan inzetten voor onderwijs. Op deze manier maken we efficiënt gebruik van bestaande schoolgebouwen en ruimte en kunnen de scholen in Katwijk zich verder ontwikkelen.”

Uit de krant