Allegonda in de steigers in 2016 | Foto: Piet van Kampen
Allegonda in de steigers in 2016 | Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

Waar blijven de bordjes?

Algemeen

CDA-raadslid Irene van der Plas heeft genoeg van het wachten. Het CDA heeft in 2018 gevraagd om bordjes bij de monumenten Villa Allegonda en De Waaier. Tot op heden is, ondanks toezeggingen vanuit het College, nog niets gebeurd.

In een raadsbrief van maart 2019 berichtten B&W dat de eigenaren akkoord zouden zijn met een bordje met de vermelding dat de gebouwen De Waaier als Villa Allegonda zijn gerestaureerd met een bijdrage uit de Monumentenreserve. Daarop volgde een toezegging van het college, ook wat betreft terugkoppeling van de resultaten naar de raad. 

Hierna is er nooit meer iets vanuit het college vernomen over dit onderwerp. De CDA-fractie heeft de afgelopen jaren regelmatig informatieve vragen gesteld over de stand van zaken. De CDA-fractie heeft de afgelopen jaren regelmatig vragen gesteld over de stand van zaken.

Op 17 februari 2020 werd er in de beantwoording gezegd dat er door de commissie Beeldende Kunst is gekozen voor tegels in het trottoir aan de zeezijde. De tegels zouden voor de zomer 2020 worden geplaatst. Onze fractie ontving zelfs bijgevoegd een dummie-versie van de tegel.  

Van der Plas vraagt nu in een brief aan het B&W of zij ook niet vinden dat de gang van zaken ‘geen schoonheidsprijs verdient’. ‘Waarom is er na 4,5 jaar niets gebeurd?’ En: ‘Is het college het met ons eens dat het zo langzamerhand tijd wordt om deze informatiebordjes/tegels op de Boulevard te plaatsen/leggen ter hoogte van beide monumenten? Wat is de actuele stand van zaken?’

Dit is een artikel uit De Katwijksche Post. Meer De Katwijksche Post? Neem een abonnement.

Uit de krant