Wethouder Sonny Spek overhandigt een cadeau aan een van de lagere klassen van de Van der Bruggenschool. | Foto Marc Wonnink
Wethouder Sonny Spek overhandigt een cadeau aan een van de lagere klassen van de Van der Bruggenschool. | Foto Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink
Video

Bieb op de Van der Brugghenschool

Algemeen


De Van der Brugghenschool heeft sinds afgelopen maandag een bibliotheek op school. Wethouder Sonny Spek, directeur Walter Wassenaar en alle kinderen van de school hebben dat om 9.00 uur feestelijk gevierd.

Op het schoolplein van de school aan de Schimmelpenninckstraat werd eerst een dans van Kinderen voor Kinderen uitgevoerd. Daarna kregen alle groepen een cadeautje ter ere van de opening van de bibliotheek op school.

Het project de Bibliotheek op school (DBos) is een mooie manier om leesbevordering bij kinderen mogelijk te maken en is inmiddels op meer dan 20 basisscholen in Katwijk aanwezig.

Samenwerking
Het succes is het resultaat van een goede samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs en gemeente. In de Onderwijsagenda is opgenomen dat de gemeente gezamenlijk het (voor)lezen zo veel mogelijk willen stimuleren. 

De bibliotheek verstrekt een aantrekkelijk en actuele collectie boeken en biedt begeleiding van een leesconsulent.

Onderdeel van de aanpak is dat kinderen minimaal 15 minuten per dag op school vrij lezen en dat boeken ook mee naar huis genomen kunnen worden.

Uit de krant