Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: SKvD

Groene bak in de zomer vaker geleegd

De gemeente Katwijk gaat in de zomer de groene bakken vaker legen. Door de warmte gaat het groente-, fruit- en tuinafval en etensresten sneller verrotten. De gemeente gaat van juni tot en met augustus de gft mini-container wekelijks ophalen.

Om stankoverlast te voorkomen gooien mensen vaak hun gft en etensresten ook bij het restafval. Wethouder Emile Soetendal: ‘Met het wekelijks ophalen van gft in de zomer hoopt de gemeente dat inwoners het gft afval in de juiste container gooien. Hierdoor verminderen we samen de hoeveelheid restafval.’ Het vaker ophalen van gft-afval in de zomermaanden kwam ook naar voren tijdens gesprekken met de wijkraden over afvalinzameling.

Men kan in de extra weken de dag nadat de grijze container is geleegd de groene container aanbieden. In de afvalkalender op katwijk.nl/afval is precies te zien wanneer de groene bak extra kan worden aangeboden. Daarnaast is het ook verstandig om de groene bak niet in de volle zon te zetten. Met de deksel op een kier komt er verse lucht in. Hierdoor komt het rottingsproces minder snel op gang.

Los stof en as
Het mooie weer zorgt er ook voor dat de barbecue vaker wordt aangestoken. De as en overgebleven kolen van de barbecue mogen niet in de gft mini-container. Dit verstoort namelijk het composteerproces. As en kolen moeten daarom bij het restafval. Voor de gezondheid van de afvalmedewerkers is het beter om dit in een vuilniszak te doen.