Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Verdichtingsvisie en tunneltje Zanderij in gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 mei. De raadscommissie laat zich door meesprekers informeren over de gewenste verkeerssituatie bij de tunnel Duinviool tussen Zanderij en Tranendal. De raad besluit over de verdichtingsvisie, waarin staat in welke gebieden er ruimte is voor de ontwikkeling van 2.500 woningen en hoe hoog de woningbouw mag worden.

Tussen 19.45 en 20.45 uur zijn inwoners welkom om met de commissie in gesprek te gaan over de gewenste verkeerssituatie bij de tunnel Duinviool tussen Zanderij en Tranendal. 

Bij de voorbereiding van de plannen voor de R-net busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei is de toekomst van de tunnel Duinviool een vraagstuk. De raad heeft gevraagd om een keuze tussen een autovrije tunnel en een tunnel waarin de auto te gast is. 

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor de tunnel uitsluitend te bestemmen voor voetgangers en (brom)fietsers.

Grondexploitaties
De commissie debatteert tussen 19.45 en 20.15 uur over het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Het MPG bevat de financiële verantwoording over de gerealiseerde kosten en opbrengsten en een prognose van de eindresultaten van de grondexploitaties van de gemeente.

Het college vraagt de raad om de herziene grondexploitaties vast te stellen, om de tussentijdse winstneming van €1.430.577 vast te stellen vanuit de projecten De Horn en Rijnsoever-Noord fase 3 en het eindresultaat van €160.841 van het project Oeverpolder vast te stellen.

Besluit
De raad neemt vanaf 20.45 uur besluiten over:

- Invoering JA/JA sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk;

- Vergoeding expositiezalen aan Katwijks museum;

- Verdichtingsvisie Katwijk;

- Invoering Wet open overheid (Woo);

- Noodverordening rond voetbalwedstrijd vv Katwijk - Quick Boys.

Spreekrecht
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid.

Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de informatieve sessie over Verkeerssituatie tunnel tussen Zanderij en Tranendal zijn ook te zien via RTV Katwijk.