Logo allesoverkatwijk.nl


Draagvlak nodig voor anders inzamelen afval

‘Dit plan slaagt alleen bij voldoende draagvlak. We moeten zorgen voor nog meer bewustwording en steeds het verhaal blijven vertellen. We moeten het als gemeente met elkaar doen. Samen anders inzamelen.’ Dat zei wethouder Corien van Starkenburg vorige week vrijdag bij de persbijeenkomst over het anders inzamelen van afval dat in 2023 ingevoerd moet worden. Met een financiële prikkel om het huisvuil beter te gaan scheiden.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden. Video: Marc Wonnink.


Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week het implementatieplan ‘Anders Inzamelen’ vastgesteld. Daarin staat wat nodig is, om in 2023 te starten met een andere manier van inzamelen. 

Die andere manier is nodig om te kunnen voldoen aan de doelstelling: 80 procent afvalscheiding eind 2023. Dat percentage ligt nu nog rond de 50 procent. Minder restafval is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee, omdat de kosten van verbranding van restafval steeds maar hoger worden. 

De gemeente gaat ook pmd (plastic, metaal en drinkpakken) thuis ophalen.

Medio 2022 krijgt iedereen nieuwe (gerecyclede) afvalbakken. Dan start ook het proefdraaien. De oude afvalcontainers worden ook weer gerecycled. 

Voorzichtige poging
In het implementatieplan Anders Inzamelen is ook ‘een voorzichtige poging’ gedaan om een indicatie van de kosten te geven. 

Het huidige tarief van de afvalstoffenheffing bedraagt voor een meerpersoonshuishoudens 333,59 euro. Bij ongewijzigd beleid stijgt dat tarief naar 367,03 euro in 2024. Bij het diftar tarief in 2023 betaalt iedereen een vast bedrag van 309,20 euro. Iedere keer dat je de grijze bak met restafval aan de straat zet, kost dat per keer 3,14 euro. 

Hoe minder vaak je restafval aanbiedt, hoe minder de kosten. Wie gewoon om de week de grijze bak buiten zet, is uiteindelijk jaarlijks 390,74 euro kwijt (309,20 vast plus 26 keer 3,14).

Bij acht keer (334,29) kom je net iets boven het huidige tarief uit en bij achttien keer (365,52) net iets onder het tarief bij ongewijzigd beleid. 

Let wel, bovenstaande berekening is een indicatie. Van Starkenburg: ‘De hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld.’

Niet herbruikbaar
Ondanks vragen vanuit de gemeenteraad, kiest het college niet voor nascheiden. ‘Omdat dan de doelstelling van het verminderen van restafval niet wordt gehaald’, aldus Van Starkenburg. 

‘Pmd dat in het restafval belandt, is vervuild en vaak niet herbruikbaar. Als je pmd thuis ophaalt, is het schoner. Bij nascheiden kan het leiden tot afkeuring en daardoor weer een toename van de kosten voor afvalverwerking.’

‘Maar het allerbelangrijkste is om gft (groente, fruit, tuinafval) goed uit het restafval te halen. Dat is het zwaarst en gft is een prachtige bron van grondstoffen.’ 

Blijven vertellen
Om het hele proces goed ‘in de markt’ te zetten, heeft het college een extern bureau ingeschakeld voor een communicatieplan. En om iedereen mee te krijgen, is goede communicatie hard nodig, want de gevoelens over die andere manier van inzamelen varieert van ‘neutraal’ tot ‘negatief’. 

‘We moeten het verhaal over goede afvalscheiding blijven vertellen’, weet wethouder Van Starkenburg. 

‘We doen dit echt voor de inwoners. Doen we niets, dan blijft de afvalstoffenheffing stijgen. En je wilt toch ook de aarde zo groen mogelijk aan de volgende generatie doorgeven.’