Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Kritiek en steun Regionale Energiestrategie

Steun, maar ook een veel kritiek vorig week donderdagavond tijdens de behandeling van de Regionale Energiestrategie (RES) in de commissievergadering van de gemeenteraad. In de RES staat op hoofdlijnen hoe Holland Rijnland in 2050 klimaatneutraal moet worden.

Door Marc Wonnink

Het document is een regionale uitwerking van het landelijk klimaatakkoord, dat weer een uitwerking is van het klimaatakkoord van Parijs. De RES wordt weer uitgewerkt in een Lokale Energiestrategie (LES). ‘Ik merk dat er brede steun is, tegelijkertijd zijn er kritische punten te horen. Ik ben blij met het resultaat, maar ook een hoop werk aan de winkel.’ Dat zei wethouder Jacco Knape (SGP) over dit onderwerp na afloop van de vergadering.

Het is nog maar de vraag of de wethouder iets met de kritische punten kan, aangezien het een regionale strategie is. ‘Als gemeente hebben we onze inbreng al gehad. Elke gemeenteraad beslist nu over de strategie.’ De wethouder benadrukt dat de RES geen kaart is met precies de locatie van windturbines en zonneweides. Dat komt in een later stadium, waar de gemeenteraad over moet beslissen.

De RES is een document waarin de regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. Vanuit de raad was kritiek te horen. Vooral Sonny Spek van DURF is uitgesproken tegen de manier waarop Katwijk, de regio en het Rijk de klimaatproblematiek aanpakken. ‘We krijgen veel te weinig geld. Als we kijken naar het aardgasvrij maken van een wijk, dat gaan we nooit kunnen betalen. Dit is niet de juiste route.’

De kritiek dat hij een landelijke discussie probeert te voeren in de Katwijkse gemeenteraad wuift hij weg. ‘Vind je het gek? Landelijk is gezegd ‘we moeten van het aardgas af’. Nu ligt dat op het bordje van de gemeente. Wij moeten als gemeente zeggen, ‘leuk dat jullie de ambitie hebben, maar we gaan het niet doen als we er geen geld voor krijgen en de inwoners niet willen’. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan mogen inwoners van onze gemeente stemmen wat ze van de plannen vinden.’

Daarmee laat DURF in ieder geval weten dat het klimaat een hoofdthema wordt in de verkiezingsstrijd maart volgend jaar.