Gemeenteraad van 21 januari
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Gemeenteraad van 21 januari

De raadscommissie van 14 januari is vervallen en alle punten van die avond komen nu op 21 januari aan de orde. Enkele aanvangstijden zijn gewijzigd. De raadscommissie laat zich informeren over een andere wijze van afvalinzameling, de vorming van een streekomroep, de strategische duurzaamheidsagenda, de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Valkenburgse meer en omgeving en de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie via een videoverbinding.

Informatieve sessies
De indeling van de vergaderavond vanuit de raadzaal, live te zien via RTV Katwijk, is als volgt:
19.30-21.30 uur: Afval anders inzamelen - Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024;
21.30-22.30 uur: Vorming streekomroep.

Tegelijk is er ook een vergadering vanuit de Burgerzaal, met de volgende indeling:
19.30-20.30 uur: Strategische duurzaamheidsagenda 2021;
20.30-21.30 uur: Nota van uitgangspunten Valkenburgse Meer, Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook;
21.30-22.30 uur: Gebiedsvisie Mient Kooltuin.De publieke tribune is gesloten.

Alle vergaderingen zijn te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadscommissie debatteert over alle onderwerpen op 28 januari en naar verwachting volgt besluitvorming door de gemeenteraad op 11 februari.