Steun voor cultuurbedrijf; Marktplein nog in beeld als locatie
Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Foto: Adrie van Duijvenvoorde</p>

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Steun voor cultuurbedrijf; Marktplein nog in beeld als locatie

De gemeenteraad heeft, naar verwachting, nog een hoop aan te merken op de plannen van het college van burgemeester en wethouders over de vorming van een cultuurbedrijf. Het is ook nogal wat. Bibliotheek, Muziekschool en volksuniversiteit Kunst en Ontspanning op een aantal plekken in Katwijk; maar onder één vlag.

Terug naar 2018, in het najaar klapt het project Kennis en Cultuurcentrum Noordzeepassage. Een politiek gedrocht van formaat, waar niemand trots op kan zijn. Nu, twee jaar later, zijn Bibliotheek Katwijk, Muziekschool Katwijk en volksuniversiteit Kunst en Ontspanning (K&O) nog steeds met elkaar in gesprek over het integreren van hun organisaties in een Cultuurbedrijf. Samen met de gemeente hebben zij een businesscase uitgevoerd om de haalbaarheid van deze integratie te onderzoeken.

Die businesscase zorgt ook ditmaal voor reuring in de gemeenteraad. Diverse inspraakreacties, boze ondernemers in De Burgt, amendementen en een hele hoop vragen. Wethouder Jacco Knape had donderdagavond wel even nodig om alles toe te lichten.

Geen gemakkelijk onderwerp
‘Het is zeker geen gemakkelijk onderwerp. Ik hoor de worsteling in de verschillende fracties. Dat hebben wij als college ook doorgemaakt. We willen toch aan de slag, daarom zijn we ook met dit voorstel gekomen.’ Dat het voorstel concreet is, met daadwerkelijk locaties genoemd, zorgde er wel voor dat het alleen maar over locaties gaat. Maar, ‘voor het gefaseerd samenvoegen van de organisaties is steun, dat is mooi. Die stap kunnen we gaan zetten.’

Over locaties moet het helemaal nog niet gaan volgens de wethouder, ‘we moeten het hebben over een centrale of een decentrale variant. Mijn voorkeur is een decentrale variant, dat past ook financieel beter. Bij een centrale variant moeten er meer investeringen gedaan worden, en er zijn niet zoveel plekken.’ Toch wil de gemeenteraad het wel over locaties hebben. Zo steunt een deel van de raad een voorstel van D66 en KiesKatwijk voor gecombineerde nieuwbouw van de Van Prinsterschool, de bibliotheek en de volksuniversiteit aan het Marktplein. Inhoudelijk prima volgens de wethouder, alleen duurt de uitvoering van het plan langer en wordt het duurder.

Hoornes
In het voorstel staat verder dat de bibliotheek in de Hoornes de deuren sluit. Raadsleden zijn bang dat de wijk zonder bibliotheek komt te zitten. Wethouder Knape: ‘Ik heb al een toezegging gedaan. We willen een functie van bibliotheek in de Hoornes. Maar, dat willen we integreren in de pilot Hoornes in Beweging. Dat is een ander traject.’

Burgt
Ondernemers in de Burgt in Rijnsburg werden onaangenaam verrast door het plan. Daar zou namelijk een hoofdvestiging van het cultuurbedrijf moeten komen. Plek voor alle ondernemers die er nu zitten, is er dan niet meer. ‘We denken dat het gebouw nog meer een maatschappelijke functie kan krijgen. Het eerste gesprek is daarover geweest, er zullen er nog velen volgen. We willen zoveel mogelijk behouden, maar we ontkomen er niet aan om een aantal ondernemers teleur te stellen. Dat moeten we wel netjes doen.’ Oppositiepartij DURF wil een toezegging van de wethouder. ‘Er moet echt een oplossing worden bedacht voor herhuisvesting.’ De wijkraad Rijnsburg is overigens positief over de eventuele vestiging van het cultuurbedrijf in de Burgt.

Conclusie
Twee amendementen die er liggen worden nog gewijzigd door de partijen omdat de wethouder met nieuwe informatie kwam. De wethouder deed ook een toezegging om met een betere onderbouwing te komen, als dat mogelijk is, voor een voorstel voor een centrale variant aan het Marktplein. Op 7 december vergadert de gemeenteraad verder over het plan.