Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Roep om openstelling Binnensluis; wethouder ontraadt het ten zeerste

De gemeenteraad stond donderdagavond lijnrecht tegenover wethouder Rien Nagtegaal in een discussie over het tijdelijk opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Binnensluis. Een motie van onder meer SGP kreeg aanvankelijk steun van bijna alle fracties, maar na een vurig betoog van wethouder Nagtegaal krabbelde een groot deel terug.

De SGP stelt dat het eenrichtingsverkeer door de afsluiting van de Koningin Julianalaan niet nodig is. ‘Zet de bomen twee weken omhoog, dat is niet zo wereldschokkend.’ In een motie roept de coalitiepartij het college op twee weken een pilot uit te voeren. ‘We moeten alles uit de kast halen om de bestaande onvrede weg te nemen.’

Andere raadsfracties vielen in lijn met de SGP en toonde steun aan de motie. Maar, die steun brokkelde al snel af toen wethouder Nagtegaal begon aan zijn betoog.

‘Ik heb begrip voor het idee. Het liefst zou ik het willen steunen, maar we ontraden het ten zeerste. Professionals, politie, brandweer, allemaal partijen die zeggen ‘’u moet dit niet doen’’.’

Als de boom omhoog gaat, verwacht wethouder Nagtegaal dat een deel van de 10.000 extra auto’s over de N206, over de Binnensluis gaat rijden. ‘De boel loopt dan compleet vast, en er zullen files ontstaan. De Binnensluis kan het niet aan. Dat gaat mis, daar heb je geen pilot voor nodig.’ Mocht de gemeenteraad toch beslissen om de motie door te zeggen, adviseert Nagtegaal dan maar alle maatregelen - dus ook het eenrichtingsverkeer op de Westerbaan - op te heffen. ‘Dan verwachten we ook enorme problemen hoor.’

De verschillende fractie gaan in beraad over de motie en eventuele aanpassing. Volgende week zou de motie in stemming gebracht worden.