Logo allesoverkatwijk.nl
Financieel herstel wordt bemoeilijkt door de coronacrisis vanwege minder inkomsten bij DSV (woningen en horeca). | Foto: archief
Financieel herstel wordt bemoeilijkt door de coronacrisis vanwege minder inkomsten bij DSV (woningen en horeca). | Foto: archief (Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Zorgen om zorgverlener DSV

Uit gemaakte fouten dient lering te worden getrokken. De garantstelling van 55 miljoen in 2013 aan DSV ten behoeve van nieuwbouw doet de gemeente nu pijn. Inmiddels heeft die ruim 2 miljoen aan rente en aflossingen aan de creditverstrekkers van de zorgorganisatie moeten dokken. Kan DSV dit bedrag en mogelijk nog meer in de toekomst terugbetalen?

Door Piet van Kampen

Hoe kon het zover komen? De wethouders Corien van Starkenburg en Adger van Helden lichtten vorige week vrijdag de situatie toe. ‘In mei 2019 werden wij onaangenaam verrast over de financiële situatie van DSV met betrekking tot liquiditeitsproblemen. Onze inzet is op herstel gericht, want de belangen zijn groot voor de cliënten en de zorgmedewerkers. Er zijn steeds vertrouwelijke gesprekken gevoerd om geen maatschappelijke onrust te wekken’.

'Belangen zijn groot'
De gemeente is vanaf het moment van de garantstelling in gebreke gebleven door de ontwikkelingen niet tijdig en regelmatig te monitoren. Op een gegeven moment had DSV ook geen inzicht meer in haar financiële huishouding. Ook voor de Raad van Toezicht van DSV was de omvang van de financiële problemen onverwacht. Slechte zaak. Reden voor zowel de gemeente als voor DSV om externe onderzoeksbureaus in te schakelen en aanbevelingen te laten doen. Lessen voor de toekomst. Er werd in november 2019 een interim bestuur voor DSV aangesteld om een herstelplan te schrijven. Ook in de Raad van Toezicht werd nieuw bloed gepompt. In een nieuwe overeenkomst met DSV heeft de gemeente meer bevoegdheden met een structurele toezichtfunctie. Er is nu maandelijks bestuurlijk overleg met DSV en het Zorgkantoor en wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. Er moet nu meer dan ooit vinger aan de pols gehouden.

Herstelproces
De stappen die tot op heden zijn gezet lijken een licht herstel in te leiden maar de coronacrisis vertraagt dit proces door minder inkomsten bij DSV (woningen en horeca). Er zijn twee opties: als het goed blijft gaan en DSV de gemeente kan terugbetalen is dit de beste en in het slechtste geval zou er eventueel tot verkoop van vastgoed moeten worden besloten. ‘Dat wordt een zeer ingewikkelde constructie’ voorziet Adger van Helden mocht het zover komen. De in de planning zijnde verbouwing van Huize Salem –ruim 10 miljoen- moet vooralsnog tegen het daglicht worden gehouden voordat daar een oplossing voor komt. Voorlopig nog zorgen om zorgverlener DSV. De gemeente blijft zich uiteraard sterk maken voor goede zorg voor haar bewoners.

Jan de Vries wil DSV weer zeewaardig maken
Jan de Vries is per 1 september 2020 benoemd tot Directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven. Hij volgt Hennie Kenkhuis op die vanaf 1 november 2019 als Interim Bestuurder leiding gaf aan de organisatie en de eerste fase van het herstelproces heeft geleid na de financiële problemen die zich in 2019 openbaarden. 1 september zal Jan de Vries starten en met de organisatie, bewoners en partners kennis gaan maken. Tot die datum rondt hij zijn functie bij Rijnvicus en de gemeente Alphen aan den Rijn af.