Logo allesoverkatwijk.nl
De gemeenteraad vergadert via videoverbinding. | Foto: screenshot
De gemeenteraad vergadert via videoverbinding. | Foto: screenshot (Foto: pr)

Gemeenteraad behandelt invoering Omgevingswet en jaarstukken 2019

De gemeenteraad van Katwijk vergadert donderdag 25 juni, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding. De raad debatteert over het vervolgproces voor de invoering van de Omgevingswet en over de jaarstukken 2019.

Tussen 20.00 en 21.00 uur is er een debat over het vervolgproces voor de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, waarschijnlijk tot januari 2022. De voorbereidingen in Katwijk gaan echter gewoon door.

De raad wordt de komende anderhalf jaar gevraagd om een aantal besluiten te nemen over onder andere strategie Omgevingsplan, Omgevingsvisie 2.0, participatie, adviesrecht van de raad en verdeling van bevoegdheden tussen raad en college.

Jaarstukken 2019

Tussen 21.00 en 22.00 debatteert de raad over de Jaarstukken 2019 en het instellen van voorzieningen voor groot onderhoud aan bruggen en wegen. De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig resultaat van 2,0 miljoen. Dit komt met name door het opheffen van de reserves voor onderhoud aan wegen, bruggen, groen en speelplaatsen. Het voorstel is voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen) en voor het onderhoud aan wegen voorzieningen in te stellen. Het overblijvende financiële resultaat is een tekort van 1,2 miljoen, dat met name veroorzaakt is door een noodzakelijke reservering voor wethouderspensioenen door aanpassing van de rekenrente.

Besluit
De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur onder andere besluiten over:

> Kaderbrief begroting 2021

> Opheffen geheimhouding inzake aanspraak garantstelling DSV

Inspreken en vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over de videoverbinding. Eventueel is er een alternatief om gebruik te maken van het spreekrecht.

Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071 4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk. Omdat de vergadering via een videoverbinding verloopt is de publieke tribune in het gemeentehuis gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!