Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

College akkoord met sloop barakken

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de sloop van veertien voormalige marinebarakken door waterbedrijf Dunea. Die barakken langs de Wassenaarseweg moeten volgens Dunea plaatsmaken voor uitbreiding van waterwinning in de Katwijkse zuidduinen.

Dat is nodig om in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar schoon en veilig drinkwater. Er blijven vier barakken behouden. Die staan tegenover de 1e Mientlaan, de toegangsweg naar het voormalig vliegkamp. Het college wil dat die een herbestemming krijgen en 'beleefbaar' worden, benadrukte wethouder Gerard Mostert, die het 'voorgenomen' collegebesluit afgelopen dinsdagmiddag toelichtte.

Het is een 'voorgenomen besluit', zodat de gemeenteraad er volgende week donderdag ook zijn zegje over kan doen. 'Het is een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp', aldus Mostert. Het college neemt dan voor het eind van de maand een definitief besluit.

De barakken aan de duinkant van de Wassenaarseweg zijn eigendom van Dunea, die aan overkant van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat 'ensemble' van barakken is door de gemeente zo'n tien jaar geleden aangewezen als gemeentelijk monument. Het college is bereid om die status voor de veertien barakken van Dunea te laten vervallen, zodat de weg vrij komt om die te 'amoveren', zoals het waterbedrijf dat eufemistisch noemt. De barakken van het RVB blijven die status wel houden, liet wethouder weten.

Meer in De Katwijksche Post van vandaag.