Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Ideeënmarkt Locatie Valkenburg: Hangaars behouden en geen excuusgroen

In de prachtige hal van de theaterhangaar op voormalig Vliegveld Valkenburg is het een drukte van jewelste. Deze keer is het echter niet Soldaat van Oranje dat zoveel publiek trekt, maar een uitnodiging van de gemeente om mee te praten over het startgebied - de eerste fase - voor woningbouw op voormalig Vliegveld Valkenburg. In dit gebied moeten 1.000 tot 1.500 nieuwe woningen komen.

De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf heeft omwonenden gevraagd om met ideeën te komen waar op gelet moet worden bij het inrichten van deze eerste locatie en dat bracht afgelopen maandag maar liefst 250 tot 300 mensen op de been. Dit gebeurde aan de hand van een vijftal thema's, waarbij name de hoofdlijnen van belang waren. De concrete inrichting van de locatie komt pas later aan de orde.

'De hangaars zouden een commerciële functie moeten krijgen, maar in ieder geval behouden'; 'De cultuurhistorie moet beleefbaar zijn'; 'Probeer nu eens een hogere ambitie neer te leggen dan alleen energieneutraal'; en hoe komen we straks fatsoenlijk de wijk uit?, zijn enkele van de reacties.

Vandaag uitgebreid in De Katwijksche Post en op de Katwijksche PostCast.