Nieuw fietspad door zuidduinen geen probleem voor dieren en planten | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Gemeente Katwijk

Nieuw fietspad door zuidduinen geen probleem voor dieren en planten

Rosse vleermuizen, ruige leeuwentand, ransuilen en de rugstreeppad. Het zijn enkele soorten planten- en dieren die tijdens een veldonderzoek in een duinstrook vanaf de Cantineweg richting de Laan van Nieuw Zuid. De gemeente wil op dat tracé een fietspad aanleggen, maar bijzondere planten en dieren kunnen daar een stokje voor steken.

Het fietspad moet voor een snelle fietsverbinding zorgen tussen Leiden en Katwijk. Daarnaast moet het pad de Boslaan ontlasten waar veel fietsverkeer richting zee fietst.

De nieuwe weg loopt door duin tussen de grens van het Natura 2000 gebied en duin en bos dat grenst aan de Sperwer- en Kievitlaan en een stuk grond van Topaz Overduin. Een lastig gebied, want er schuilt veel flora en fauna. Soorten die bedreigd worden en op de zogenoemde rode lijst staan worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Een veldonderzoek van Adviesbureau Mertens moest uitwijzen of er beesten en groen aanwezig is in het gebied dat op die rode lijst staat.

Het tracé valt buiten natuurgebied Berkheide en wordt nu vaak als hondenuitlaatgebied gebruikt. Dat laatste zorgt ervoor dat de vegetatie wat verstoord is. Dat neemt volgens de onderzoekers niet weg, dat er veel zeldzame en bedreigde soorten in het gebied voorkomen. In een strook duingrasland liggen 9 zeldzame soorten bitterkruidbremraap, waar een zorgplicht voor geldt. De ecologen adviseren om deze zoveel mogelijk te sparen. De soorten liggen niet direct op het geplande fietspad. De ecologen concluderen dat door de aanleg van het fietspad geen beschermde plantensoorten verloren gaan.

Vleermuizen

Met een batdetector zijn verschillende soorten vleermuizen gespot: de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Maar geen van de soorten heeft volgens het onderzoek een kolonie of vliegroute op het tracé van het fietspad. De vleermuizen kunnen volgens de ecologen met de aanleg van het fietspad gewoon hun ding blijven doen.

In datzelfde gebied zijn 22 soorten vogels met nesten of territoria waargenomen. Van al die soorten staat alleen de nachtegaal op de Rode lijst. Een ransuil en sperwer zijn ook gezien, maar die hebben hoogstwaarschijnlijk geen nest op het tracé.

Zandhagedis

Op de rode lijst staat ook de rugstreeppad, die tijdens het onderzoek één keer gezien is. Ook de beschermde zandhagedis is één keer gespot, maar wel buiten het tracé. Voor deze beesten is wel een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming.

In het gebied zijn geen beschermde of bedreigde vlinders gevonden.

Het college van burgemeester en wethouders neemt eind december of begin 2019 een besluit over het ontwerp van het fietspad. Over dat ontwerp wordt nu nog met een klankbordgroep gesproken en later met bewoners.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>