Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Leo Roosjen

Voorbereiding sloop woningen Kanaal- en P. van Saxenstraat

In Rijnsburg is in opdracht van wooncorporatie Dunavie afgelopen maandag een start gemaakt met het inrichten van het bouwterrein aan de P. van Saxenstraat en Kanaalstraat. Het bouwterrein wordt afgezet met vaste hekken en de sloopwerkzaamheden. Na de sloop worden hier zeer energiezuinige huurwoningen (35) en koopwoningen (10) gebouwd.

'De bouw van nul-op-de-meter woningen doen we niet alleen om ervaringen op te doen voor het realiseren van deze woningen in de toekomst, woningcorporaties hebben doelen te behalen op gebied van Duurzaamheid.' Dunavie is daarin ambitieus, maakt Dunavie-directeur Alfred Busser duidelijk. 'In 2020 hebben onze woningen gemiddeld Energielabel B. Ook willen we met duurzaamheidsmaatregelen de woonlasten voor onze huurders naar beneden brengen. Voor de bewoner betekent het niet alleen een lagere energierekening, maar ook meer wooncomfort.'

'Natuurlijk moeten we daarbij ook insteken op het gedrag van huurders. We willen op naar een gasloze toekomst. Dat is natuurlijk erg ambitieus en dat kunnen we zeker niet in één keer doen of alleen. Over de weg ernaartoe zijn we realistisch. Kennis opdoen met dit project is een mooi begin.'

Omwonenden

Dunavie heeft alle omwonenden van het bouwterrein schriftelijk op de hoogte gesteld over de sloop en de bouwplannen. In deze brief is ook een planning opgenomen waarin uitgebreider wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen zoals woningopnames en trillingsmetingen.

Aan- en afvoerroute bouwverkeer

Het bouwverkeer voor zowel de sloop als de bouw komt via de route Sandtlaan, Langevaart, Katwijkerweg en Kanaalstraat. Er is een tijdelijke ontheffing verleend voor het opheffen van het eenrichtingsverkeer van het laatste stukje Kanaalstraat. Dit om het verkeer niet onnodig te hinderen en straten in de omliggende wijken niet onnodig te belasten De route wordt via borden aangegeven. Rond september 2018 zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en kunnen de nieuwbouwwerkzaamheden gaan starten.