Afbeelding
Foto: pr

Twee van de twaalf partijen vindt Noordzeepassage beste plek voor nieuwe bibliotheek

Algemeen

De politieke partijen krijgen van De Katwijksche Post iedere week een stelling voorgelegd. Deze week geven de fracties antwoord op de stelling: Noordzeepassage is beste plek voor nieuwe bibliotheek. Twee partijen zijn het met die stelling eens. Tien partijen zijn het oneens. 

EENS

CDA - Adger van Helden

Een onderwerp waarover al 12 jaar wordt gesproken kun je niet vangen in een kort-door-de-bocht-stelling. In ons hart zeggen we daarom misschien wel 'oneens' tegen deze stelling. Waarom? Voor het CDA gaat het niet om een bibliotheek maar om een kennis- en cultuurcentrum. Dat is veel méér dan boeken uitlenen. In zo'n centrum gaat het om leren, ontmoeten, ontwikkelen, lezen, ontspannen en genieten van cultuur. De VVV en de muziekschool krijgen er een plek, net zoals boekhandels en een koffiecorner. Een verrijking en een kwaliteitsimpuls voor het centrum van Katwijk. En de Noordzeepassage de beste plek? Er waren ook andere goede plekken in het centrum van het dorp. Na héél veel discussie en onderzoek blijkt de Noordzeepassage een goed haalbare locatie te zijn. We hopen dat 'ie er snel komt, het nieuwe kennis- en cultuurcentrum, en zijn er blij mee als de Noordzeepassage daar de plek voor wordt.

SGP - Jan de Vreugd

Onderzoek toont aan dat de bibliotheek gehuisvest kan worden in de Noordzeepassage binnen het gereserveerde budget van 11 miljoen euro. Wat de SGP betreft komt er geen bibliotheek, wanneer dit het budget van 11 miljoen euro overschrijdt.

In tegenstelling tot andere onderzochte locaties is onteigening niet nodig. Ondernemers die nu in de Noordzeepassage zijn gevestigd, kunnen huisvesting krijgen aan het Emmaplein.

De Noordzeepassage is volgens de huidige inzichten en berekeningen de beste locatie om de bibliotheek te herhuisvesten. Op deze locatie kan worden voldaan aan de wens om in het centrum een kernoverstijgende functie te realiseren, waarin naast de bibliotheek ook educatieve, toeristische en culturele functies – maar geen theater - zijn ondergebracht.

Inmiddels heeft de architect het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Uit dit ontwerp blijkt dat bibliotheek en muziekschool en andere voorzieningen goed ingepast kunnen worden in de Noordzeepassage. Naar noodzakelijke randvoorwaarden als parkeren moet nog goed worden gekeken.

ONEENS

ChristenUnie - Gerard Mostert jr.

De inzet van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was een toekomstgerichte bibliotheek aan het Baljuwplein; wij zagen een fraai gebouw met een monumentale uitstraling, passend bij de historie van Katwijk met een flinke ruimte voor een gezellig en groen en autovrij plein.

In de politieke realiteit van samenwerking met andere partijen in het college – die daarover andere ideeën hadden – is uiteindelijk de keuze gevallen op de Noordzeepassage.

De ChristenUnie heeft met een onderzoek naar dat compromis ingestemd o.a. omdat de bibliotheek annex muziekschool een impuls zal geven die het centrumgebied goed kan gebruiken.

De ChristenUnie is een betrouwbare partij en zal de locatiekeuze blijven steunen tenzij de coalitie op basis van lopende onderzoeken tot andere conclusies komt. Daarbij geldt wel de door de ChristenUnie vanaf het begin nadrukkelijk gestelde voorwaarde dat de totale kosten de €11 miljoen niet te boven mogen gaan.

D66 - Lenneke Bosman

In de gekozen locatie in de Noordzee Passage ziet D66 kansen, maar ook een groot risico op financiële overschrijdingen.

D66 is wel voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee, waarin meerdere maatschappelijke en culturele organisaties samenkomen. Een samenwerking met de muziekschool kan dit verder versterken.

Wij zien meer kansen op de locatie Baljuwplein, met een doorsteek naar de Voorstraat.

Durf - Arie van Rooijen

Wij zijn groot tegenstander van het vestigen van een bibliotheek in de Noordzeepassage. Een bedrag van minimaal €11.000.000 spenderen voor een bibliotheek waar onvoldoende draagvlak voor is en niet centraal gelegen in de gemeente ligt is geen goed plan. Eerder gaven wij al aan dat er een gefundeerd onderzoek bij ingrijpende beslissingen moet komen. Voor de bieb is geen onderzoek uitgevoerd of mensen uit alle kernen naar Katwijk aan Zee gaan om de bibliotheek te bezoeken en vervolgens het winkelcentrum stimuleren. De keuze van het CDA, de SGP en ChristenUnie is daarmee niet gebaseerd op onderzoek, maar op aannames. Dat is geen weloverwogen standpunt. Wij pleiten voor het behoud van de bibliotheek aan de Schelpendam om in de toekomst te kijken naar een centraal gelegen cultuur- en ontmoetingscentrum dat de bevolking niet verdeelt.

GemeenteBelangen - René Slootweg

In elke kern van onze gemeente basisvoorzieningen is een speerpunt van GemeenteBelangen. Een supermarkt, gezondheidscentrum, cultuurpodium, maar ook een bibliotheek filiaal. Een grote hoofdbibliotheek is niet nodig. In goede navolging van de succesvolle gemeenschapshuizen in Rijnsburg en Valkenburg, moet er ook een in Katwijk aan Zee komen. In vorige studies zijn er meerdere andere locaties in het centrum van Katwijk aan Zee onderzocht. GemeenteBelangen kan daar prima een geschiktere locatie vinden. Denk aan het oude postkantoor op het Baljuwplein. De muziekschool kan in de plannen van het college niet eens slagwerkles geven of bands coachen. Reden genoeg voor GB om voor de muziekschool een andere oplossing te vinden.

Hart voor Katwijk - Anita van Ginkel

Een nieuwe bibliotheek is niet nodig. De locatie aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee is prima.

Deze kan opgeknapt worden voor een fractie van de huidige 11 miljoen euro die door een groot aantal partijen in de gemeenteraad voor nieuwbouw is uitgetrokken.Samen met steunpunten op diverse plekken in de kernen, kan de bibliotheek haar veelal ouder wordende doelgroep anno 2018 goed bedienen.

De bibliotheek is een basisvoorziening die verspreid in de hele gemeente op goed toegankelijke plaatsen bereikbaar moet zijn voor jong en vooral oud.

Jezus Leeft - Dylan Savodji

Het zou zonde zijn om geld uit te geven aan een nieuwe locatie voor een bibliotheek in de Noordzeepassage terwijl er al voldoende bibliotheken over de gemeente verspreid zijn. Er is vooralsnog geen dringende reden waarom de bibliotheek op deze locatie geopend zou moeten worden.

Laat de beschikbare ruimte in de Noordzeepassage benut worden voor andere winkelmogelijkheden. Daar staat wel tegenover dat er meer tijd en energie moet worden besteed aan de culturele voorzieningen in de omliggende gebieden. Maar voordat we dit gaan invullen, blijven we voor nu bij het standpunt dat het idee van een opening van een nieuwe bibliotheek in de Noordzeepassage ons geen goed idee lijkt. Wij zijn een partij die de burgers wil dienen, laten we daarmee ook luisteren.

KiesKatwijk - Jaap Haasnoot

De Noordzeepassage is gewoon te duur. Wij hebben de afgelopen raadsperiode niet minder dan vier alternatieve locaties aangedragen die men niet eens heeft willen onderzoeken. Recent nog het kantoor van de Rabo. Hier hadden ook ambtenaren kunnen werken zodat de peperdure verbouwing van het gemeentehuis overbodig wordt. We gunnen de bibliotheek uiteraard een betere huisvesting maar niet tegen elke prijs. Het aankoopbedrag van ruim 6 miljoen is al exorbitant hoog, en daar komt nog een risicovolle verbouwing bij. De 11 miljoen is een leugen omdat veel kosten buiten beschouwing blijven. KiesKatwijk snapt niet dat dit project werd doorgezet nadat de bedenker hiervan is vertrokken.

Het is jammer dat men het belang van de bibliotheek ondergeschikt maakt aan het onterechte streven om de retailsector te ondersteunen. Dit slechte beleid heeft de bibliotheek veel imagoschade opgeleverd. We vinden de bibliotheek belangrijk maar gaan toch met pijn in het hart tegen stemmen.

De Lokalen - Marcel van Tol

Want van alle locaties in het aangegeven gebied in het centrum van Katwijk aan Zee was dit voor De Lokalen de beste locatie. Maar onze 'mitsen' en 'maren' werden werkelijkheid… de muziekschool kon niet helemaal in dit plan op deze locatie worden geplaatst. Dat deel komt elders in Katwijk, waar en voor hoeveel geld is (nog) niet bekend. Daarom steunen wij dit plan op deze locatie niet. Grote zorgen hebben De Lokalen over mogelijke geluidsoverlast voor de omwonenden. Geen enkele garantie kan er tot op dit moment worden afgegeven. Als je een auto koopt, krijg je toch ook de garantie dat hij kan remmen? De Lokalen vinden het jammer hoe het nu loopt. Ons voorstel is ook om zeker af te stappen van de naam 'de nieuwe bibliotheek', daar hangen altijd overheersende 'boekbeelden' van vroeger aan. Noem het 'Cultureel Centrum Katwijk', want cultuur is veel meer dan boeken.  

PvdA - Matthijs van Tuijl

Er moet een goede bibliotheek in Katwijk aan Zee komen, maar de Noordzeepassage is zo'n beetje de slechtste plek hiervoor. Het gebouw is te groot voor de bibliotheek, maar te klein voor de bibliotheek en muziekschool samen (zoals de plannen nu zijn). Het gebouw kost bijna 7 miljoen euro om te kopen. Er zijn veel vragen over geluidsoverlast voor de omwonenden en er worden winkels weggehaald uit de passage zonder dat we weten of ze terug komen. De PvdA stelt voor om te kijken naar een gebouw wat gewoon al eigendom is van de gemeente, bijvoorbeeld op het Baljuwplein. Daarnaast vinden wij dat in elke kern van Katwijk een bibliotheekvoorziening moet zijn. In Valkenburg, Rijnsburg en Hoornes-Rijnsoever is dat goed geregeld, maar in Katwijk aan de Rijn moet dat ook gebeuren.

VVD - Annette Brul

De VVD Katwijk is vanaf het allereerste moment tegen de plannen voor de vestiging van de bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee. Het is een peperduur project, wat naar verwachting meer dan 11 miljoen (!) euro gaat kosten. Nog voor de plannen helemaal rond zijn, komen obstakels zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen naar voren. Daarnaast worden gezonde ondernemers door de plannen uit het winkelcentrum verjaagd. Voor collegepartijen CDA, ChristenUnie en SGP liggen de plannen al jaren gevoelig en dus hebben zij de definitieve besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. De huidige hoofdbibliotheek aan de Schelpendam en de dependances elders in de gemeente zijn wat de VVD Katwijk betreft uitstekende locaties, en kunnen voor veel minder geld worden gemoderniseerd en toekomstgericht gemaakt worden. Voor de VVD Katwijk is dit dan ook een belangrijk speerpunt voor de komende verkiezingen.

Uit de krant