Alles over Katwijk - Stekker uit mislukt Ondernemershuis Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Stekker uit mislukt Ondernemershuis Katwijk

Het Ondernemershuis Katwijk (OHKW) ontvangt volgend jaar geen subsidie meer van de gemeente Katwijk. Het project heeft haar doelstellingen niet gehaald en voldoet niet aan de verwachtingen.

OHKW ontving voor dit jaar een subsidie van 45.000 euro om het bedrijfsleven in Katwijk een impuls te geven. Dat geld was bestemd voor het ondersteunen en stimuleren van (startende) ondernemingen. Het Ondernemershuis organiseerde daarnaast onder andere netwerkevenementen, een ontmoetingsplek en presentaties.

Onvoldoende perspectief

Het college van burgemeester en wethouders ziet na het zien van het evaluatierapport geen kans meer voor het Ondernemerhuis. 'Conclusie is dat geen van de activiteiten van het OHKW tot de gewenste resultaten heeft geleid. De investeringen van de gemeente Katwijk staan hiermee niet gelijk tot de baten. Ondanks het feit dat conform de SLA 2017 beschouwd is als pilotjaar, is er onvoldoende perspectief om het Ondernemershuis Katwijk in 2018 nog te ondersteunen', aldus het college.

Het OHKW heeft nauwelijks voldaan aan het activiteitenplan dat aan de start van het project werd opgesteld. Activiteiten zoals een stagebank en een jongereneditie van het 'Beste Idee Van Katwijk' zijn helemaal niet uitgevoerd. Ook zijn er onderdelen die minder goed uitpakten dan verwacht werd.

Zo'n 10 tot 12 startende ondernemers werden er verwacht in een speciaal coaching programma. In de praktijk waren dit er 5. De netwerk- en ondernemersborrels hadden een gematigde opkomst en vaak ook dezelfde gezichten en bij de laatste editie van het evenement 'Het Beste idee van Katwijk' waren maar twee kandidaten.

Geen grote gevolgen

Het wegvallen van het ondernemershuis heeft geen grote gevolgen volgens het college. Ondernemers kunnen voor vragen en initiatieven terecht bij het omgevingsloket of de bedrijfscontactfunctionaris. De gemeente wil begin 2018 met ondernemers in gesprek om te praten over het verbeteren en optimaliseren van het bedrijfsleven in Katwijk.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>