Afbeelding
Foto: Adrie van Duijcenvoorde

Woningen voor senioren en starters in Casa Cara

Algemeen

Boven de voormalige discotheek Casa Cara komen vier huurappartementen voor senioren en twee voor starters, meestal alleenstaande jongeren. Op de begane grond komt horeca. De gemeente is van plan daar toestemming aan te geven en zelfs de vereiste parkeernorm daarvoor aan te passen.

Het (ver-)bouwplan van 'De Cas' voorziet volgens de door de gemeente opgestelde 'ruimtelijke advisering' namelijk in appartementen waar behoefte aan is, aldus de gemeentelijke Woonvisie 2015-2019. Die zegt dat het voldoet aan de 'gewenste stedenbouwkundige visie om in Katwijk aan Zee de kleinschaligheid en het dorpskarakter als uitgangspunt te houden voor nieuwe ontwikkelingen'.

De gemeente vindt de zes senioren- en starterswoningen op die plek, net om de hoek van het winkelcentrum, zelfs een 'meerwaarde'. Het college van burgemeester en wethouders is daarom bereid af te wijken van het parkeernormenbeleid.

Parkeerplaatsen

Volgens dat beleid zouden er vijf parkeerplaatsen moeten komen bij of in de buurt van de woningen, omdat nieuwe bewoners vaak ook een auto meenemen. Bij of rondom het pand aan de Tramstraat is geen ruimte voor die parkeerplekken. Volgens het parkeernormenbeleid zouden die woningen er daarom niet kunnen komen, maar vanwege de 'meerwaarde' van de zes woningen heeft het college besloten daarvan af te wijken.

Bewoners en bezoekers kunnen bovendien hun auto kwijt in de parkeergarages in de Tramstraat, op 200 meter, en Boulevard.

Bron: De Katwijksche Post

Uit de krant