Logo allesoverkatwijk.nl

Contact

De Katwijk Speciaal, de Rijnsburger en De Katwijksche Post

Advertenties: 
Contactgegevens Binnendienst

Afbeelding

Hennie Olthof
T 071 4091637


advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijk Speciaal

Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur

Oplage 17.500
De Katwijk Speciaal
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a
Postbus 3066
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01
 

Hoofdredactie:

Afbeelding

Teuntje van Delft
M 06 12 74 64 78

t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Redactie::

Afbeelding

Cor de Mooy
M 06 13 01 76 60
redactie@katwijkspeciaal.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie


De Rijnsburger

Oplage  8.500

De Rijnsburger – met nieuws uit Valkenburg
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a
Postbus 3066
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

Redactie: 

Afbeelding

Carin van der Spijk
M 06 10885888
redactie@derijnsburger.nl

Inleveren kopij: uiterlijk dinsdag 9.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie


De Katwijksche Post

Oplage:  9.100 abonnees

Redactie: De Katwijksche Post

Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a
Postbus 3066
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

Redactie: 

Afbeelding

Sandra Kornet- Van Duyvenboden
M 06 515 550 85
redactie@katwijkschepost.nl

Inleveren kopij: uiterlijk dinsdag 8.00 uur.
Nagekomen stukken in overleg met de redactie

Alles over Katwijk

Redactie:

Marc Wonnink
06 814 29 577
redactie@allesoverkatwijk.nl

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. De Katwijk Speciaal en De Rijnsburger worden huis-aan-huis bezorgd in Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn en de Rijnsburger in Rijnsburg en Valkenburg. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.