Foto: Oranjevereniging / Sander van Duijn
Foto: Oranjevereniging / Sander van Duijn Foto: Sander van Duijn

SGP: ‘Enorme geluidsoverlast en zondagswerk tijdens feestweek Katwijk aan den Rijn’

Politiek

De SGP-fractie in Katwijk is niet blij met hoe de feestweek in Katwijk aan den Rijn is verlopen. De partij spreekt van enorme geluidsoverlast, drugsgebruik en het opbouwen- en afbreken op zondag bij.

Dirk Remmelzwaal van de SGP heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de overlast. ‘De SGP heeft hierover ook dit jaar de nodige signalen en klachten van inwoners ontvangen. Dan kan gedacht worden aan enorme geluidsoverlast, overlast van schreeuwende en lallende mensen tot diep in de nacht en openlijk drugs gebruikende mensen op het feestterrein en de directe omgeving. Dit jaar kwam daar ook het opbouwen- en afbreken overdag op zondag bij.’

De partij wil weten in hoeverre dit binnen de vergunning valt. In het coalitieakkoord is opgenomen dat afbreken voor zondag 07.00 uur moet gebeuren, of anders maandag. Dat is nu niet gebeurd. De partij wil weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen dat dit gebeurt.

‘Heel nadrukkelijk willen wij stellen dat dat wij zien dat de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn er alles aan doet om de activiteiten tijdens de feestweek in goede banen te leiden.’ Maar, zo zegt de SGP, ‘Echter wanneer er overlast wordt ervaren en mogelijk afspraken niet worden nagekomen, voelen wij ons geroepen dit aan de orde te stellen. Zonder daarbij gelijk met de vinger naar de Oranjevereniging te wijzen.’

Uit de krant