Afbeelding
Foto: Marc Wonnink

Raad praat over afval en Valkenburgse Meer

Politiek

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 september in het gemeentehuis. De raadscommissie laat zich informeren over bronscheiding en nascheiding van afval. De raad besluit over de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en Tjalmastrook en ook over het regionaal risicoprofiel.

Afvalscheiding
De commissie krijgt tussen 21.00 en 22.30 uur een presentatie over bronscheiding en nascheiding van afval. 

Bij de vaststelling van het grondstoffenbeleidsplan heeft de gemeenteraad gekozen voor de invoering van het omgekeerd inzamelen. 

Het college heeft toen de toezegging gedaan de raad regelmatig te informeren over de actuele stand van zaken ten aanzien van de voor- en nadelen van bronscheiding en nascheiding van afval. 

Besluit
De raad besluit tussen 19.30 en 21.00 uur over de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en Tjalmastrook en ook over het regionaal risicoprofiel.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid.

Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en ook te zien via RTV Katwijk.

Uit de krant