VVD: Traaaaaaaaaag…! | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

VVD: Traaaaaaaaaag…!

  Politiek

Door Toon Stegmann, fractievoorzitter VVD

Katwijk is een financieel gezonde gemeente.' Dat stond in deze krant, dus dan zal wel waar zijn. Toch?! Nee, het is een stukje propaganda van het college. Daarmee bedoelen ze dat inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht komen. Tenminste: tot nu toe en op papier.


Uw geld, onze gemeente

Dat komt, omdat de belastingen (OZB) die u betaalt, sinds de verkiezingen in maart 2018 met 16,7% verhoogd zijn en er voor bijna 5 miljoen euro soms pijnlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld op het Welzijnskwartier.

Het komt ook, omdat sommige van de grootste uitglijders, zoals de 1,6 miljoen euro extra voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de 1,4 miljoen euro extra voor de riolering en bestrating rond het Ridderpark, investeringen zijn waarvan alleen de jaarlasten op de begroting drukken. Het geld daarvoor wordt gewoon geleend, wat tegenwoordig nauwelijks geld kost. Maar het moet wél worden terugbetaald.


Nu willen we niet op elk slakje zout leggen, maar in dat opzicht gaat Katwijk financieel richting Italië, met een schuld van 91% van de jaarlijkse inkomsten in 2019, 116% in 2020, en 128% in 2021, en daarnaast nog een heel slakkenspoor van 160 miljoen aan garanties voor de leningen van allerlei verbonden partijen zoals Dunavie en DSV. Dus u mag nog jarenlang bijdragen.


Niet onder controle

Sommige van de grootste problemen, zoals de uit de hand gelopen kosten in het sociaal domein, vooral bij de jeugdzorg, zijn nog niet onder controle. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat Katwijk niet als enige gemeente met de zorguitgaven worstelt en dat er pogingen worden gedaan om het onder controle te krijgen.

Het is wel opvallend dat in onze gemeente meer jongeren dan gemiddeld in Nederland van de jeugdzorg gebruik maken. Hierdoor zijn we geconfronteerd met een extra rekening van een half miljoen euro van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland, de organisatie die de jeugdhulp voor ons uitvoert. Onderzoek van TWO zelf toonde aan dat jongeren in Katwijk geen andere of meer problemen hebben dan elders (minder schoolverzuim, meer werk).

De conclusie moet dan ook zijn, dat we er ofwel teveel voor betalen, ofwel we jeugdhulp aanbieden aan jongeren die dat niet echt nodig hebben. De problemen liggen dus bij onze organisatie van die hulp. Zoals gezegd reorganiseert het college hierbij, maar wat ons stoort is het slakkentempo.


Uw huis, uw groene omgeving en van en naar uw huis

Op het gebied van woningbouw is het zojuist aangenomen ambitiedocument woonagenda geheel in lijn met onze wensen, vooral vanwege de wens om tempo te gaan maken en diversiteit in nieuwe woonwijken te realiseren. Vanaf nu kunt u zelf vaststellen of dit gerealiseerd wordt.

Het Duyfrak (Valkenburg) is al af en De Horn (Rijnsburg) grotendeels. Voorlopig staat er echter niets groots op stapel en het vorige programma was ook niet zo'n succes. Over andere plekken wordt daarnaast al langer gesproken, zoals het Uxem-terrein in Valkenburg en een braakliggend gebied langs de Sandtlaan, maar er gebeurt hier nog niets.


De behoefte aan nieuwe woningen is echter onverminderd groot. Het is dan ook tijd om nu eindelijk eens te beginnen met het bebouwen van vliegkamp Valkenburg, zodra er een oplossing is voor het stikstofprobleem. Er is evenwel nog steeds geen samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de grondeigenaar: er wordt al meer dan twaalf jaar gepland.

Dunavie, de sociale woningbouwvereniging in onze gemeente, geeft niet het goede voorbeeld: twee flats in de Hoornes worden afgebroken, om vervolgens twee jaar te wachten met het opnieuw bebouwen hiervan.

In 2018 kwamen er precies nul sociale huurwoningen bij. Het wordt dan ook tijd om Dunavie meer achter de broek te zitten of voor wat concurrentie te zorgen. Ook de bouw van middeldure huurwoningen in de vrije sector schiet nog niet op.

Ambities van het college op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, en het begin van de uitvoering daarvan, verdienen daarentegen een positieve vermelding. Ook op het gebied van afvalscheiding worden initiatieven genomen.


Voor wat betreft verkeer en vervoer is het duidelijk dat de N206 nu eindelijk wordt verbreed, al is het wel de vraag wie er op het idee is gekomen een tijdelijke weg aan de noordkant, vlak langs de huizen in Valkenburg, te gaan maken. De VVD blijft ernaar streven om de tijdelijke weg aan de zuidkant te plaatsen, waar al een weg ligt. 'Tijdelijk' is in dit geval immers zo'n twee jaar.


Het langverwachte verkeersveiligheidsplan is klaar, maar de uitwerking ervan is in een half jaar nog niets opgeschoten. Voor de drie meest genoemde knelpunten (rond het Bosplein in Katwijk, de Brouwerstraat in Rijnsburg en de afrit N206 bij de Katwijkse Biltlaan) is nog steeds geen concreet plan voor een oplossing.

Als het aan dit college ligt, moeten we hier zeker nog een jaar op wachten. Er gaat daarnaast nog steeds zwaar vrachtverkeer, met alle risico's van dien, door de Brouwerstraat. De Hoofdstraat in Valkenburg is af en de Rijnstraat volgt binnenkort, zoals wij al in ons verkiezingsprogramma hadden staan.

Het R-net gaat de busverbindingen met station Leiden Centraal vooral voor de inwoners van Katwijk aan Zee verbeteren, maar voor de inwoners van Rijnsburg en Valkenburg verandert er de komende acht (!) jaar in de huidige plannen weinig aan het openbaar vervoer.

De paar buslijnen die daar rijden, vallen voor de VVD niet onder modern openbaar vervoer. Ook de beloofde kwaliteitsverbetering bij het onderhoud van wegen en straten blijft vooralsnog uit. Dat ligt niet aan de VVD, want wij stemmen steeds voor.

De Pioniersbaan (ten noorden van Rijnsburg) is niet helemaal vergeten, maar het initiatief ligt op dit moment bij de provincie.

Helaas blijven ook de groene ambities van dit college nog onvervuld: in één jaar tijd zijn er precies 87 bomen bijgekomen, tegenover 300 nieuwe huizen. Op het openbaar groen wordt daarentegen juist bezuinigd. Wel hebben andere partijen in de raad de Julianabrug voorzien van een groenstrook van vier ton. Wij waren daar tegen, want het is veel geld voor niets meer dan een versiering.


Uw zondag en de economie

Hoogstwaarschijnlijk minstens tot aan de volgende verkiezingen moet u op zondag boodschappen blijven doen in buurgemeenten. Zelfs het betaald parkeren op zondag, een mooie bron van inkomsten vanwege de vele bezoekers aan het strand, komt er niet door. Het winkelbestand in Katwijk krimpt nog steeds, terwijl het in Leiden en Noordwijk weer groeit. Zou het misschien te maken hebben met de zondagsopenstelling?

Daarnaast wordt er krampachtig vastgehouden aan een achterhaalde detailhandelsvisie. De VVD vindt het onbegrijpelijk, dat vele partijen in de raad zoveel mogelijk hun best doen om aan de poten van Katwijk Marketing te zagen, want we zien wel degelijk de meerwaarde van promotie van onze badplaats. Het innovatiever maken van de economie, genoemd in het coalitieakkoord, gaat niet vanzelf.


Na Unmanned Valley in Valkenburg wordt het daarom tijd voor een nieuw initiatief. De prompte afwijzing van de eerste ondernemers die zich op het vliegkamp wilden vestigen (zoals tankstation Jongeneel) vinden wij verbazingwekkend. Van verruiming van het evenementenbeleid, zoals de VVD dat voorstaat, is eveneens geen sprake.


Uw veiligheid

Katwijk is gelukkig een relatief veilige gemeente, al blijft het drugsgebruik en de overlast die dat geeft in sommige wijken hoog. In andere wijken wordt relatief vaak ingebroken. Het politiebureau blijft behouden, zoals we wilden. Wij zien niets in het bewapenen van BOA's, maar wel in meer agenten, die meer tijd hebben voor patrouilles op straat. De overtrokken maatregelen tegen voetbalsupporters, die via combibussen naar de andere kant van het dorp moesten reizen, zijn gelukkig van de baan. Het zou tot slot mooi zijn als er meer aandacht en tijd komt voor de bestrijding van inbraken en de diefstal van (elektrische) fietsen.


Kortom, vooruit met die slak!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>