PvdA: Zeker zijn van een fatsoenlijke toekomst | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

PvdA: Zeker zijn van een fatsoenlijke toekomst

  Politiek

Door Matthijs van Tuijl, fractievoorzitter PvdA

Na het regenboogontbijt van vorige maand kreeg ik nog een mailtje: 'ik ben verheugd dat ik na al die jaren mijzelf kan zijn en mensen kan tonen wie ik ben'. Het was van iemand die ik hier tijdens dat ontbijt gesproken heb. Wij hebben hier voorgaande jaren stevig gediscussieerd over het hijsen van de regenboogvlag en het belang van symbolen.

Voor deze man had het heel veel waarde en hij voelde echt dat de vlag voor hem gehesen werd. Die dag, dat moment, heeft een verschil gemaakt voor in ieder geval één persoon. En ongetwijfeld ook voor veel anderen. Katwijk heeft op die dag het verschil gemaakt. Zodat mensen verder aan hun toekomst kunnen denken. 'Vaak helpen we mensen pas te laat. Als de problemen het grootst zijn en de oplossingen het duurst.'


Laten we eens naar 2020 gaan: De feestdagen zijn net voorbij, de wasmachine ging tussendoor ook nog eens stuk. De eindafrekening van de energie viel ook vies tegen. Dan kom je op een dag terug van je werk en dan ligt daar die belastingaanslag van de gemeente. Helemaal vergeten! 300 euro, een dure grap. Kwijtschelding is niet mogelijk, want je verdient net 30,-- euro per maand boven de norm. Dat wordt dus weer een betalingsregeling.

Deze zorgen zijn soms, helaas, de harde realiteit voor inwoners van Katwijk. 2.000 mensen leven in armoede en de Rekenkamer vertelde twee maanden geleden dat Katwijk bijna 4.000 huishoudens heeft met dat risico. En het kromme is: vaak helpen we mensen pas te laat. Als de problemen het grootst zijn en de oplossingen het duurst.

Als PvdA zullen we altijd blijven hameren op gelijke kansen voor een ieder. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. De PvdA stelt daarom voor om te gaan werken met twee initiatieven: het 'Vaste Lasten Pakket' en een 'Perspectieffonds'. Het eerste is gericht op beginnende problemen met betalingen of juist mensen die uitstromen uit de schuldhulpverlening.


Het Vaste Lasten Pakket zorgt ervoor dat betalingen voor vaste lasten centraal geregeld worden en dat mensen eerste hulp krijgen bij achterstanden. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe sommige dingen goedkoper kunnen. Het mooie is, dat er wordt samengewerkt met instanties als het UWV of schuldhulpverlening. Het is dus echt aanvullend en preventief en kan veel hulp achteraf voorkomen. Verschillende gemeenten zijn hiermee al gestart.

Het tweede is een Perspectieffonds. Dit initiatief, wat inmiddels ook al in verschillende gemeente succesvol is toegepast, is er op gericht om schulden over te nemen en mensen een perspectief te bieden voor de toekomst. Wanneer de gemeente schulden overneemt, kan mensen rust geboden worden en gekeken worden naar een structurele oplossing.

Uiteraard zullen we samen moeten kijken naar de voorwaarden voor deelnemen en voor welke groepen het zinvol is. In Rotterdam en Den Haag zetten ze het Perspectieffonds bijvoorbeeld in voor jongeren, waarbij er tegenover staat dat ze bereid zijn een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen. De PvdA wil dat Katwijk ook voor deze regelingen gaat.


Ook is de PvdA van mening dat we bij de verdere uitwerking van het armoedebeleid moeten kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheid tot gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen, nu is het nog alles of niets, terwijl we allemaal weten dat het in de praktijk niet zo werkt.


Wonen

Bij die opeenstapeling van financiële problemen komen vaak ook huurachterstanden. De zekerheid die iemand verliest, wanneer je op straat komt te staan door een gebrek aan geld, is heel moeilijk goed te maken. Wij pleiten er dan ook voor om het niet langer toe te staan, dat mensen in Katwijk uit hun huis worden gezet bij een huurachterstand. Want ook in Katwijk is dit de afgelopen jaren gebeurd.

Er is een convenant met Dunavie, maar wij vinden dat dit niet ver genoeg gaat. Een Perspectieffonds en het Vaste Lasten Pakket kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, maar de PvdA vindt dat we hier daadkrachtig in moeten zijn en dit moeten borgen in de afspraken met Dunavie.

Zeker zijn van een fatsoenlijke toekomst is ook een plek om te wonen, een plek om betaalbaar te kunnen wonen. Er zijn te weinig betaalbare woningen in Katwijk, de verdeling is niet juist en er is de afgelopen jaren te weinig gebeurd om dit te verbeteren. Ook voor de stikstofcrisis en ook toen er gebouwd kon worden na de woningbouwcrisis.

We lijken hier vooral goed te zijn in het maken van beleidsstukken en praten. Maar in papier kan je niet wonen en 'in gelul ook niet'. Onze boodschap is dan ook: wij staan open om te bouwen. Laten we bouwen op Valkenburg en laten we zodanig bouwen dat we genoeg betaalbare huizen neerzetten. Er moet een goed evenwicht zijn, omdat we willen gaan voor een gelijke kans voor iedereen. Valkenburg moet een plek worden waar iedereen kan wonen.

Al vaker heeft de PvdA gepleit om tijdelijke woningen te realiseren. Bij de Duinvallei lukte dit, ook door de eigen rolopvatting als gemeente, slecht. Daarnaast worden er 81 sociale huurwoningen in de Hoornes gesloopt en komt er voorlopig niets voor terug. Dit is niet uit te leggen aan al die woningzoekenden.

Het moet toch mogelijk zijn om leegstaande kantoorpanden te vinden of op vliegkamp Valkenburg tijdelijke woningbouw te realiseren, vooruitlopend op concrete oplossingen voor de toekomst. Wanneer wordt hier nu eens echt werk van gemaakt? De PvdA vindt dat we dit moeten doen. Creatief zijn! Als particulieren huizen kunnen kopen en wooneenheden kunnen creëren, dan moeten we dit als gemeente toch ook kunnen?


Groen en duurzaamheid

Er is altijd een lastig te vinden evenwicht tussen genoeg groen in de gemeente en voldoende woningen. We krijgen binnenkort een nieuw groenbeleidsplan waarin we de ambities vastleggen voor 2020 en verder. Heel belangrijk in een versteende gemeente zoals Katwijk, waar nog vaak en onnodig bomen gekapt worden en operatie Steenbreek pas na jaren eindelijk werd overgenomen.

We maken ons hierbij echter wel zorgen hoe we dat financieel gaan doen. Bij de bezuinigingsvoorstellen is er tenslotte ook bijna 100.000 euro weggehaald voor het groenonderhoud.

Onze ogen sluiten voor noodzakelijke ontwikkelingen, zoals het verduurzamen van onze gemeente mogen we niet doen. Het debat hierover bereikt soms een kookpunt. Mensen voelen de onzekerheid: Hoe je huis te verduurzamen zonder dat je het geld hebt, van het gas af terwijl het alternatief onzeker is.


Als PvdA snappen we die zorgen heel goed. Het is aan ons als gemeente om zekerheid te bieden voor mensen bij deze ontwikkelingen. Om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen en de mensen die het niet kunnen betalen te ontzien. Maar ook om te doen wat noodzakelijk is. Hierbij hebben we allemaal een verantwoordelijkheid, ook om mensen niet bang te maken.

Ja, we gaan de Hoornes gasvrij maken en daarna andere wijken in Katwijk, dat moet gebeuren. Als PvdA zullen we daarbij zekerheid eisen voor mensen die ons nodig hebben. Daarom is die link met ons armoedebeleid en inkomensregelingen ook zo belangrijk. Het 'er vroeg bij zijn'. Het betrekken bij de schuldhulpverlening.

We moeten ook duidelijke afspraken met Dunavie maken over het woonlastenneutraal verduurzamen van woningen én financiering verzorgen voor mensen die het niet kunnen betalen. Dat zijn de duidelijke voorwaarden die wij als PvdA hierbij zullen stellen. Om een nieuwe tweedeling te voorkomen, maar zonder onze kop in het zand te steken en het maar niet te doen.

Alleen op deze manier kunnen we samen werken aan een fatsoenlijke toekomst, een plek waar een ieder zich welkom voelt en een gelijke kans heeft.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>