D66: Voor de toekomst | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
De brede school in 't Duyfrak barst uit zijn voegen, D66 wil een oplossing. | Foto: pr
De brede school in 't Duyfrak barst uit zijn voegen, D66 wil een oplossing. | Foto: pr (Foto: pr)
Algemene Beschouwingen 2019

D66: Voor de toekomst

  Politiek

Ralf Boland, fractievoorzitter D66

Kun je in Katwijk werken aan je toekomst? D66 wil kansen voor iedereen om een leven lang te leren. Daarom zijn we blij dat begonnen is aan de door D66 gewilde onderwijsagenda. De gemeente kan en moet onderwijs voor iedereen stimuleren en ondersteunen. In de onderwijsagenda worden niet alleen scholen betrokken, maar ook brede maatschappelijke verenigingen en initiatieven. Want leren doe je niet alleen op school.

Een school moet goede huisvesting hebben. Er wordt al jaren gepraat over de schoolgebouwen, het is tijd wat te gaan doen. Kinderen verdienen een gezond leerklimaat. Wanneer is het plan om de bestaande schoolgebouwen aan te pakken eindelijk af? We wachten er al te lang op.

Nieuwbouw is ook nodig. D66 is blij dat bij de Krulder en de Windvang een integraal kindcentrum wordt gebouwd. Niet alleen twee scholen, maar ook kinderopvang en andere maatschappelijke partners komen daar te zitten. De school wordt zo het middelpunt van de buurt. Ook in de avonduren kan dat gebouw gebruikt worden. Zo wordt het geld goed besteed. Wat D66 betreft gaat dit in de toekomst voor alle scholen gelden.


Er is in 't Duyfrak iets niet goed gegaan. Er zijn bijna 500 eengezinswoningen gebouwd. Natuurlijk krijgen veel van de jonge stellen die daar zijn gaan wonen kinderen. De brede school die daar staat barst daarom uit zijn voegen. Ouders zitten met hun handen in het haar, omdat de kinderopvang een wachtlijst heeft van een jaar. Kinderen worden eerder opgehaald uit de les, omdat hun broertje of zusje uit een ander gebouw verderop in het dorp gehaald moet worden.

De gemeente heeft een wettelijke plicht als het gaat om huisvesting en uitbreiding. D66 wil dat het college wat gaat doen voor deze ouders en kinderen. Wij willen zo snel mogelijk een noodoplossing en zicht op een echte oplossing.

Een leven lang leren gaat ook over het leren van het verleden. Laten we daarom bij het bouwen op vliegkamp Valkenburg zorgen dat er genoeg ruimte is voor meerdere scholen. D66 wil dat daar ook vanaf het begin een openbare basisschool komt.


Voor iedereen is plek in Katwijk

Vorig jaar heeft een meerderheid in de raad een motie om de regenboogvlag op het gemeentehuis te laten wapperen op Coming Out Day ondersteund. Dit jaar hing dan eindelijk, na vele jaren, de regenboogvlag op een mast in de tuin van het gemeentehuis. D66 is blij dat het college het gesprek met onze inwoners is aangegaan tijdens het regenboogontbijt. In Katwijk is voor iedereen een plek.

Is er voor iedereen een toekomst in Katwijk? Jongeren trekken weg omdat er geen woningen zijn. Er ligt een vernietigend rapport over het woonbeleid. Veel van de doelen van de gemeente zijn niet gehaald. Het college werkt nu aan een nieuwe woonagenda. De ambities voor de woonagenda lijken voor een deel wel uit ons verkiezingsprogramma overgenomen. Maar ambities op papier zijn geen huizen om in te wonen.

Er wachten te veel mensen op een betaalbaar huis. Huizen in de middenhuur en vooral betaalbare koophuizen kunnen ervoor zorgen dat mensen door kunnen stromen van sociale huurwoningen. Die moeten we gaan bouwen. D66 roept het college op hier nu echt werk van te maken.

Voor D66 is daarbij niets taboe. We willen dat de ruimte die we hebben, zo goed mogelijk gebruikt wordt. Creatieve oplossingen als het gaat om parkeren kunnen dan helpen. Op vliegkamp Valkenburg willen we zo min mogelijk auto's zichtbaar op straat. Ook zullen we daar waar het kan de hoogte in moeten. Hoogbouw kan ook groen. Verticale tuinen bieden verkoeling en verbeteren de leefbaarheid. De kwaliteit van wonen staat voor D66 altijd voorop.

D66 wil meer groene daken zien in onze gemeente. Een groen dak is goed voor de bijen, zorgt voor verkoeling en verminderd wateroverlast. De vele schuurtjes in onze gemeente zijn bij elkaar een gigantisch oppervlak dat groen te maken is.


Energie voor de toekomst

Duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is belangrijk dat duurzame maatregelen concreet en meetbaar zijn. De gemeente moet haar eigen resultaten ook breder uitmeten en het goede voorbeeld geven. Zo wil D66 dat op termijn alle gemeentelijke voertuigen emmissieloos zijn. Duurzaamheid is geen losstaand iets, maar moet door al het beleid verweven zitten. Een wethouder duurzaamheid zouden we eigenlijk niet nodig moeten hebben, het hele college moet dit bij alle terreinen betrekken.

We staan voor een grote verandering als het gaat om schone energie en warmte. Bewoners moeten daarin worden meegenomen. D66 wil dat er meer aandacht is voor het opwekken van schone energie in onze gemeente. Het college moet hiervoor samen met ondernemers en inwoners aan de slag. Volgens D66 liggen er genoeg kansen. Als er windmolens komen bij het Valkenburgse meer, wil D66 dat omwonenden daar direct van kunnen profiteren. We moeten samen op zoek naar draagvlak.

Mensen maken zich zorgen over de kosten van de energietransitie. Dat is logisch, er is nog veel onzeker. Zeker is dat het huidige systeem niet houdbaar is. Maar de energietransitie biedt juist kansen. Een goed geïsoleerd huis scheelt in de stookkosten en het woont ook comfortabeler. Een investering op de korte termijn is een besparing op de lange termijn.

Goed openbaar vervoer is ook duurzaam. Daarom moet iedere kern ieder half uur met Leiden Centraal verbonden zijn. D66 wil emmissieloze bussen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het is goed voor de kwaliteit van de lucht. Deze bussen maken ook nog eens veel minder lawaai. Zo is een verandering dus ook een kans. Het gaat om energie voor de toekomst.


Inwoners denken mee

Als het om je eigen straat of buurt gaat, dan heeft iedereen wel een idee over wat beter kan. D66 wil dat inwoners meer zelf kunnen regelen als het gaat om hun omgeving. Dat is ook het idee achter de nieuwe omgevingswet. Dat gaat verder dan alleen de inrichting van de straat of het stukje groen. Het gaat ook over de voorzieningen in de buurt. Het bestuur zal daarvoor open moeten staan.

D66 wil inwoners ook meer invloed geven op de besluiten van de gemeente. Dat hebben we gedaan door ons initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum. Dat heeft het niet gehaald. We gaan door met onze plannen voor de democratie van nu. Nieuwe vormen van burgerparticipatie kunnen onze gemeente helpen bij het bedenken van nieuwe plannen. Inwoners moeten betrokken worden. D66 wil vol gaan voor een gemeente waar we vertrouwen hebben in de inwoners.


Katwijk bereikbaar

De nieuwe Tjalmaweg is hard nodig. Maar de tijdelijke N206 is een hoge prijs. We hopen dat de provincie alle bewoners van Valkenburg en de kinderen van de Dubbelburg gehoord hebben. Het is een voorbeeld waar mensen te laat betrokken zijn bij grote plannen. We rekenen nu op het college dat met provincie en bouwer een oplossing gaat zoeken.

D66 spoort het college aan om serieus werk te maken van de Pioniersbaan, de verbinding tussen de N206 en de A44 tussen Rijnsburg en Noordwijk. Het is stil rond dit project, dat hard nodig is om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren.


Kunnen we dat wel betalen?

We hebben moeten bezuinigen. Het meeste geld is de gemeente kwijt aan zorg. Door de zorg op een andere manier te regelen, willen we grip krijgen op de kosten. Meer maatwerk en zorg, minder bureaucratie. We leggen de regie bij de gemeente, maar we vertrouwen op de professionals. Het is een enorme verandering. De kans is aanwezig dat we daarom op de korte termijn nog niet gaan besparen. D66 is er echter van overtuigd dat we hiermee een goede stap zetten om de zorg ook in de toekomst goed te regelen en betaalbaar te houden.

Politiek is eigenlijk niet meer dan het verdelen van geld. We zullen ook in de toekomst moeilijke keuzes moeten maken. D66 wil kunnen blijven investeren in Katwijk. In een nieuwe bibliotheek, in de energietransitie, in de bereikbaarheid, in de wijken en in onze scholen.

We zijn er voor de toekomst van iedereen in Katwijk. We horen dan ook graag wat inwoners zelf voor de toekomst wensen.

Wat vindt u?

De gemeente wil dat we meer bewegen; het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.Reageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>