Onzekerheid over pulsvisserij onder Nederlandse kottervloot | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
De KW-36 'Margriet' is een van de weinige Nederlandse kotters, die pulstechniek afwisselt met de traditionele boomkormethode.
De KW-36 'Margriet' is een van de weinige Nederlandse kotters, die pulstechniek afwisselt met de traditionele boomkormethode. (Foto: W.M. den Heijer)

Onzekerheid over pulsvisserij onder Nederlandse kottervloot

  Politiek

Het Europees Parlement heeft vorig jaar januari weliswaar ingestemd met een totaalverbod op de voor de Nederlandse kottervloot zo belangrijke pulsvisserij, maar de Europese Ministerraad heeft daar nog geen besluit over genomen. Dat besluit is al een paar keer uitgesteld, waardoor eigenaren en opvarenden van de kottervloot in grote onzekerheid verkeren.

In de strijd tegen het pulsverbod van het Europees Parlement lijkt het erop dat de Nederlandse kottersector het slachtoffer is geworden van buitenlandse manipulatie en foutieve interpretatie van vlootomvang en visserijdruk. De Nederlandse pulsvissers hopen dat, wanneer het erop aan komt, de ministerraad in Brussel zich niet laten leiden door beweringen van tegenstanders die niet onderbouwd zijn.

Hoewel de Nederlandse kottervissers hopen op een doorstart ziet het er somber uit. De Nederlandse visserijorganisaties staan voor een bijna onmogelijke missie om betrokkenen erop te wijzen hoe duurzaam en belangrijk de pulstechniek voor de kottervloot is.

Deze week de opinie van visserij-journalist W.M. den Heijer in De Katwijksche Post


 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>